A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lắp đặt hệ thống Camera giám sát trên tuyến Quốc lộ 19 mới

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Ban An toàn giao thông tỉnh lắp đặt hệ thống Camera giám sát, xử lý vi phạm về an toàn giao thông và an ninh trật tự trên tuyến Quốc lộ 19 mới.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện lắp đặt hệ thống Camera giám sát, xử lý vi phạm về an toàn giao thông và an ninh trật tự tại nút giao thông Quốc lộ 19 mới, lý trình Km5+40 (khu biệt thự Đại Phú Gia). Trước mắt, Ban ATGT tỉnh sử dụng nguồn dự toán kinh phí đã giao cho Ban ATGT tỉnh tại Quyết định số 5050/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 của UBND tỉnh. Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ, trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tiến hành khảo sát, đề xuất lắp đặt đèn tín hiệu giao thông phù hợp, nhằm đảm bảo an toàn giao thông tại các vị trí nút giao thông trên tuyến Quốc lộ 19 mới, đoạn từ Khu biệt thự Đại Phú Gia đến giáp đường Quốc lộ 1; báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện trước ngày 15/11/2021.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh và các đơn vị có liên quan tham mưu đề xuất bổ sung phần kinh phí còn thiếu để đầu tư các hạng mục nêu trên trong năm 2022; báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện.

TL


Tin nổi bật Tin nổi bật