|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghị quyết về Chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 20.9.2021, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy đã ký ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XX) về Chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn văn Nghị quyết dưới đây:


[1]  (1) Lực lượng tại chỗ, (2) Tổ chức hoặc thuê doanh nghiệp giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp, (3) Tổ chức hoặc thuê doanh nghiệp độc lập kiểm tra, đánh giá định kỳ, (4) Kết nối, chia sẻ thông tin với hệ thống giám sát quốc gia.


Tin nổi bật Tin nổi bật