A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện đề án “Phòng, chống khai thác IUU” trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh vừa có Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện đề án “Phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định” trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025. Mục tiêu của kế hoạch hướng tới là triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các quy định pháp luật thủy sản; khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu EC. Thống nhất nhận thức, hành động và vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, chống khai thác IUU.

 

Ngành chức năng Bình Định kiểm tra hoạt động của tàu cá trên biển. Ảnh: V.Đ.T.

Kế hoạch đặt ra các mục tiêu cụ thể gồm: hoàn thành 100% việc đánh dấu tàu cá và lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên hoạt động thủy sản. 100% tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên trước khi rời cảng đi khai thác trên biển phải được kiểm tra đảm bảo đầy đủ các giấy tờ và trang thiết bị theo quy định. 100% tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên phải được theo dõi, giám sát qua Hệ thống giám sát hành trình tàu cá khi tham gia hoạt động trên biển và được thanh tra, kiểm tra, kiểm soát tại cảng. 100% sản lượng thủy sản từ khai thác trong nước khi bốc dỡ qua cảng cá được kiểm tra, giám sát theo quy định. Ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân Bình Định vi phạm khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài và không để tái diễn ở các năm tiếp theo.

Kế hoạch của tỉnh cũng yêu cầu tổ chức điều tra, đánh giá nguồn lợi thuỷ sản ở vùng biển ven bờ, vùng lộng của tỉnh phục vụ công tác bảo vệ nguồn lợi và quản lý nghề cá theo Luật Thủy sản 2017, trên cơ sở đó đề xuất hạn ngạch cấp Giấy phép khai thác thủy sản tại vùng ven bờ và vùng lộng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Phối hợp, triển khai thực hiện việc cấp hạn ngạch sản lượng khai thác theo loài đối với nghề câu cá ngừ đại dương trên địa bàn tỉnh. Chuyển dịch cơ cấu tàu thuyền theo hướng giảm dần số lượng tàu cá khai thác thủy sản ven bờ, vùng lộng. Tăng cường kiểm tra, giám sát không để phát sinh thêm tàu cá khai thác vùng lộng, ven bờ sai quy định….

Kế hoạch thực hiện đề án “Phòng, chống khai thác IUU” trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025 cũng đặt ra 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm thông tin truyền thông, tuyên truyền; hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế, chính sách; Đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nghề cá và kiện toàn tổ chức bộ máy, bổ sung nguồn lực, trang thiết bị tại cảng cá; Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển; quản lý đội tàu, cường lực khai thác, theo dõi, kiểm tra, kiểm soát hoạt động tàu cá; thực thi pháp luật, xử lý vi phạm; xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Trong đó, Bình Định sẽ tổ chức các đợt cao điểm tuần tra, kiểm tra, kiểm soát có sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và xử phạt nghiêm 100% hành vi khai thác IUU theo quy định. Xác minh, xử lý 100% các tàu cá không duy trì kết nối thiết bị giám sát hành trình theo quy định…/.


Tác giả: Trang Lê

Tin nổi bật Tin nổi bật