A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 15/4/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND về kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016 - 2021.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, kéo dài thời gian thực hiện Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016 - 2021 đã được sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 và Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh cho đến khi UBND tỉnh ban hành Quyết định mới thay thế.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật