A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh, đồng thời, tập trung triển khai thực hiện một số giải pháp tăng cường công tác quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, Cục Thuế tỉnh tăng cường các giải pháp công tác quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số; thực hiện các biện pháp nghiệp vụ theo quy định để đôn đốc thu và chống thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực này. Tiếp tục chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng, chi nhánh các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh để nắm bắt thông tin liên quan đến giao dịch qua ngân hàng của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số. Đồng thời  chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông yêu cầu các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa có thu hộ tiền khi giao hàng cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong,  Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm - Chi nhánh Quy Nhơn, Chi nhánh Bưu chính Viettel Bình Định,…) thực hiện cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế: dữ liệu về số lượng, giá trị hàng hóa vận chuyển và các thông tin có liên quan (trừ các trường hợp đặc biệt theo quy định pháp luật) để quản lý thuế. Tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn để tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế là cá nhân kinh doanh TMĐT kê khai, nộp thuế theo quy định; tuyên truyền nêu gương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ kê khai nộp thuế trong hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử; công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử có hành vi trốn thuế bị Cục Thuế tỉnh phát hiện, truy thu thuế để nhắc nhở, nâng cao nhận thức cho người nộp thuế và góp phần nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực thuế.

Bên cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, thực hiện các biện pháp khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử để tạo thói quen tiêu dùng văn minh. Tiếp tục phối hợp, trao đổi thông tin với các cơ quan chức năng (Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh,…) theo quy định pháp luật để hỗ trợ cho công tác quản lý thuế đối với lĩnh vực này. Đồng thời tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị “Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh Bình Định”, nhằm định hướng cụ thể và triển khai có hiệu quả các giải pháp quản lý thuế đối với lĩnh vực này trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương chủ động phối hợp với Cục Thuế tỉnh, chia sẻ dữ liệu thông tin hoạt động thương mại điện tử của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bình Định đã tiến hành thông báo hoặc đăng ký với Bộ Công thương, bao gồm: website thương mại điện tử bán hàng; website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử; ứng dụng thương mại điện tử bán hàng; các tổ chức, cá nhân sở hữu website hoặc ứng dụng thương mại điện tử;… để làm cơ sở, tạo thuận lợi cho công tác quản lý thuế TMĐT.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Thuế tỉnh để tuyên truyền, phổ biến nghĩa vụ kê khai nộp thuế, chính sách thuế, các loại thuế phải thực hiện kê khai trong hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên các phương tiện truyền thông trên địa bàn tỉnh để người nộp thuế biết và thực hiện. Tăng cường công tác quản lý đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT qua 02 sàn thương mại điện tử Postmart.vn và Voso.vn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý thuế đối với các chủ thể sau: Các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo,…có đăng ký địa chỉ thuộc địa bàn tỉnh Bình Định; Các tổ chức, cá nhân trong nước có hợp tác với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ viễn thông, quảng cáo trên không gian mạng; các sản phẩm, dịch vụ phần mềm; các sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số và các sản phẩm, dịch vụ thông qua các nền tảng số trong nước và xuyên biên giới tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, yêu cầu các đơn vị giao nhận chuyển phát, bưu chính, thu hộ tiền khi giao hàng COD (Công ty TNHH MTV Chuyển phát nhanh Thuận Phong,  Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm - Chi nhánh Quy Nhơn, Chi nhánh Bưu chính Viettel Bình Định,…), các đơn vị cung cấp dịch vụ hosting,…cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế về các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử như: dữ liệu về số lượng, giá trị hàng hóa vận chuyển và các thông tin có liên quan của từng tổ chức, cá nhân.  Chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp với cơ quan Thuế trong việc nắm bắt thông tin của các thuê bao di động thực hiện kinh doanh qua mạng internet, qua điện thoại, kinh doanh trên nền tảng số.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tiếp tục cung cấp thông tin cho cơ quan Thuế liên quan đến bảng sao kê giao dịch qua ngân hàng của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số. Riêng đối với các tổ chức, cá nhân có phát sinh giao dịch nhận, trả tiền cho các tổ chức nước ngoài như: Google Asia Pacific, Google Payment Corp, Facebook Ireland Limited, Apple, Youtube,... định kỳ 6 tháng chia sẻ thông tin bảng sao kê giao dịch gửi Cục Thuế tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan Thuế quản lý người nộp thuế trong việc kiểm soát doanh thu của các cá nhân kinh doanh TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số.

Công an tỉnh phối hợp Cục Thuế tỉnh chia sẻ thông tin các tổ chức, cá nhân có thu nhập từ quảng cáo do cung cấp sản phẩm, dịch vụ nội dung thông tin số trên nền tảng chia sẻ video xuyên biên giới trên mạng, thông tin cá nhân có hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trên các website TMĐT, mạng xã hội và có biện pháp phòng ngừa, phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đối với các trường hợp có hành vi trốn thuế có dấu hiệu tội phạm do Cục Thuế tỉnh chuyển, Công an tỉnh tiến hành tiếp nhận và xử lý theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc chủ động phối hợp với cơ quan thuế trong công tác quản lý thu thuế và chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh thương mại điện tử có phát sinh doanh số trên địa bàn thuộc đối tượng phải nộp thuế theo quy định.


Tác giả: Thùy Trang

Tin nổi bật Tin nổi bật