A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức năm 2022

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 19/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1275/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức năm 2022.

Theo quyết định này, ông Lê Minh Tuấn - Giám đốc Sở Nội vụ làm Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức năm 2022; ông Trịnh Xuân Long - Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số; trường hợp biểu quyết ngang nhau thì thực hiện theo ý kiến mà Chủ tịch Hội đồng đã biểu quyết. Hội đồng kiểm tra, sát hạch được sử dụng con dấu, tài khoản của Sở Nội vụ trong các hoạt động của Hội đồng và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật