A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội Nông dân huyện Vân Canh với công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

Trong những năm qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) huyện thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, nhằm đưa nguồn vốn ưu đãi đến tận tay người vay, giúp nhiều hộ dân nghèo có vốn phát triển kinh tế, sản xuất, tăng thu nhập và cải thiện đời sống.
                Nhằm thực hiện tốt chương trình ủy thác, Hội Nông dân huyện Vân Canh luôn bám sát nội dung ủy thác, Nghị quyết của Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện, các văn bản chỉ đạo của NHCSXH các cấp, chỉ đạo các cấp hội cơ sở, các tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) trực thuộc Hội quản lý thực hiện đúng chủ trương Đảng, chính sách của Nhà nước về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Các cấp Hội trên địa bàn huyện cũng đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện bằng nhiều hình thức như lồng ghép với các hội nghị và các buổi sinh hoạt của các Chi hội ở cơ sở.
Đến nay, có 7/7 cơ sở Hội đã thực hiện nhận uỷ thác với NHCSXH huyện; có 50 tổ TK&VV do Hội Nông dân quản lý; thực hiện uỷ thác cho vay với 15 chương trình tín dụng, với tổng dư nợ đến ngày 30/11/2022 đạt 121.545 triệu đồng, với 1.937 hộ vay còn dư nợ. Cùng với việc cho nông dân vay vốn, Hội Nông dân các cấp còn tích cực phối hợp với các ngành tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho các hộ vay vốn. Đồng thời, các cấp Hội trong huyện duy trì tốt nguồn vốn vay từ Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp do huyện đang quản lý là 1.155 triệu đồng cho 16 dự án, 38 hộ hội viên tham gia trong các dự án trồng trọt, chăn nuôi tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.
             Ngoài ra, các cấp Hội còn xây dựng mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả để tổ chức cho nông dân tham quan, trao đổi kinh nghiệm. Từ những hoạt động trên đã tạo ra sự lan tỏa, cuốn hút hộ nghèo tham gia thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển đổi cơ cấu mùa vụ, tham gia vào các mô hình kinh tế, sử dụng vốn đúng mục đích, nhiều hộ đạt mức thu nhập cao đã thoát nghèo. Từ nguồn vốn vay của NHCSXH huyện và Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp, đã tạo điều kiện cho hội viên nông dân tích cực lao động sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp; thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.


Tác giả: Đinh Thị Non
Nguồn:vancanh.binhdinh.gov.vn Copy link

Tin nổi bật Tin nổi bật