A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy định chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 07/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 55/2023/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bình Định đến năm 2025.

Ảnh minh hoạ

Quy định này áp dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều được quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025, có trong Quyết định công nhận danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo của UBND cấp xã quản lý hàng năm và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh có hiệu lực thi hành tối thiểu 03 năm, đang cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Các đối tượng trên, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách khác thì chỉ được hỗ trợ một lần với mức hỗ trợ cao nhất.

Mức hỗ trợ thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị quyết số 17/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh. Cụ thể: Hỗ trợ xây dựng mới nhà ở: 50 triệu đồng/hộ gia đình; Hỗ trợ sửa chữa nhà ở: 25 triệu đồng/hộ gia đình; Hộ nghèo đã nhận được hỗ trợ xây dựng mới nhà ở từ Chương trình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I; từ năm 2021 đến năm 2025 tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh, được hỗ trợ thêm cho ngang bằng với mức hỗ trợ xây dựng mới nhà ở (50 triệu đồng/hộ gia đình).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2023./.


Tác giả: Minh Anh

Tin nổi bật Tin nổi bật