NGUYỄN THỊ TỐ TRÂN

NGUYỄN THỊ TỐ TRÂN

Chức vụ: Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh,  PGĐ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Tin nổi bật Tin nổi bật