ĐINH ĐRIN

ĐINH ĐRIN

Chức vụ: Thành viên Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân

Sinh ngày: 29-09-1975
Quê quán: Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
Dân tộc: Ba Na
Nơi thường trú: Làng K8, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định
Trình độ: Đại học Kinh tế, Trung cấp Lý luận Chính trị
Chức vụ hiện nay:  Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vĩnh Thạnh
Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII

Tin nổi bật Tin nổi bật