|
  • :
  • :
NGUYỄN TUẤN THANH

NGUYỄN TUẤN THANH

Chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh

Đang cập nhật

Làm nhiệm vụ Thường trực, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành các công việc của Ủy ban nhân dân tỉnh khi Chủ tịch đi vắng. Trực tiếp kiêm Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; phụ trách Khu kinh tế Nhơn Hội, Khu công nghiệp, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các lĩnh vực: nông nghiệp và phát triển nông thôn, tài nguyên và môi trường, dân tộc - miền núi, phát triển quỹ đất, Hội đồng thẩm định giá đất, Chương trình xây dựng nông thôn mới, kinh tế hợp tác xã, biển Đông hải đảo, Ban Quản lý dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn; phụ trách các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và các ngành, lĩnh vực liên quan nêu trên. Phối hợp công tác với Hội Nông dân, Liên minh các hợp tác xã và các hội quần chúng, nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực phụ trách. Phó Trưởng ban thường trực công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Chủ tịch Hội đồng, Trưởng ban Chỉ đạo một số lĩnh vực có liên quan. Trực tiếp phụ trách công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực phụ trách

Tin nổi bật Tin nổi bật