LA VĂN SOI

LA VĂN SOI

Chức vụ: Chánh Chưởng quản Hội Thánh (Tòa Thánh) Cao Đài Cầu kho Tam Quan, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQVN, Ủy viên UBMTTQVN tỉnh Bình Định

Tin nổi bật Tin nổi bật