A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cán bộ, công chức, viên chức phải sử dụng dịch vụ công trực tuyến khi thực hiện thủ tục hành chính

(binhdinh.gov.vn) - Đó là chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6420/UBND-KSTT ngày 05/9/2023 về một số vấn đề liên quan đến thực hiện Đề án 5299 gắn với thúc đẩy việc kích hoạt, sử dụng tài khoản VNeID trên địa bàn tỉnh

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các cấp bộ Đoàn trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2022 – 2027” được phê duyệt tại Quyết định số 5299/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh (Đề án 5299); đẩy mạnh công tác truyền thông, hướng dẫn người dân kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 thông qua ứng dụng VNeID (tài khoản VNeID) gắn với thực hiện 05 chỉ tiêu liên quan đến dịch vụ công trực tuyến được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2679/QĐ-UBND ngày 20/7/2023, khắc phục ngay tình trạng chạy theo chỉ tiêu, không thực chất.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị yêu cầu 100% cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý thực hiện đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản VNeID để thay thế giấy tờ tùy thân trong các giao dịch hành chính, dân sự và thực hiện dịch vụ công trực tuyến khi có nhu cầu theo Công văn số 5733/UBND-KSTT ngày 04/10/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo Phòng PC06 và Công an các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các cấp bộ Đoàn xác nhận thông tin người dân kích hoạt, sử dụng tài khoản VNeID theo đề nghị cụ thể của Văn phòng UBND tỉnh. Đồng thời, thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình đăng ký, kích hoạt tài khoản VNeID của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh cho Chủ tịch UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) vào ngày 25 hàng tháng.

Đáng chú ý, UBND tỉnh đã giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, triển khai kết nối “Hệ thống VNPT iGate” với “Hệ thống VNPT - CCVC tỉnh Bình Định” để kiểm tra, giám sát việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến của cán bộ, công chức, viên chức.

Đoàn viên, thanh niên ra quân xung kích hướng dẫn, hỗ trợ người dân mở tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tuyến

Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh đã có Báo cáo số 529/BC-VPUBND ngày 14/8/2023 về kết quả thực hiện Đề án 5299 đến tháng 8/2023. Theo đó, nhìn chung, Đoàn thanh niên các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã phát huy tinh thần xung kích, năng động, tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân mở tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tuyến, đóng góp ngày càng tích cực vào sự chuyển biến của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh, điển hình thông qua các chỉ tiêu như:

- Số lượng tài khoản sử dụng Cổng Dịch vụ công được người dân trên địa bàn tỉnh tạo lập tính đến ngày 01/8/2023 là 139.788 tài khoản (chưa bao gồm tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID); trong đó, số lượng tài khoản công dân do đoàn viên thanh niên hướng dẫn tạo lập là 133.136 tài khoản, chiếm 95%.

- Số lượng hồ sơ tiếp nhận trực tuyến của toàn tỉnh từ ngày 01/3/2023 đến ngày 01/8/2023 là 80.822 hồ sơ, tăng 79% so với cùng kỳ năm 2022 (45.178 hồ sơ trực tuyến); trong đó, 32.888 hồ sơ do đoàn viên thanh niên hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện, chiếm 41%.

Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn, hỗ trợ người dân mở tài khoản dịch vụ công và nộp hồ sơ trực tuyến

Bên cạnh những kết quả đạt được, Văn phòng UBND tỉnh nhận thấy “Đề án 5299” vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức, kết quả tuy ngày càng có sự cải thiện, chuyển biến nhưng chưa đảm bảo tính đồng bộ, chưa đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra; vẫn còn một số tổ chức Đoàn Thanh niên chậm vào cuộc, chưa tích cực, thiếu quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện Đề án 5299 dẫn đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu được giao đến nay rất thấp./.

 

Tác giả: Nguyễn Văn Phong

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật