|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế về điều kiện “hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản” tại cấp huyện, cấp xã

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6366/UBND-KSTT ngày 03/9/2023 về việc khắc phục tồn tại, hạn chế về điều kiện “hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản” tại cấp huyện, cấp xã

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, xây dựng Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế về hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản tại các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã thuộc phạm vi quản với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, khả thi, phân công rõ trách nhiệm Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có liên quan và quy định cụ thể thời gian hoàn thành; lấy ý kiến của Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Tài chính trước khi ban hành theo thẩm quyền và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, kể từ năm 2024 trở đi, phải có kế hoạch bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số và bố trí kinh phí thực hiện hàng năm theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông và Văn phòng UBND tỉnh) để theo dõi, đánh giá, đôn đốc việc thực hiện.

Trong số các nhiệm vụ được UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông đáng chú ý là việc hướng dẫn cụ thể các yêu cầu đối với hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản phục vụ chuyển đổi số tại cấp huyện, cấp xã (trong đó lưu ý các vấn đề quy chuẩn về: (i) cấu hình máy tính, (ii) các trang thiết bị công nghệ thông tin có liên quan và (iii) tốc độ tối thiểu đối với đường truyền internet, đường truyền số liệu chuyên dùng…), bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công việc. Đồng thời, xem xét, có ý kiến đánh giá cụ thể về chất lượng, hiệu quả đối với các nội dung nhiệm vụ, giải pháp trong dự thảo “Kế hoạch khắc phục” của UBND các huyện, thị xã, thành phố; trên cơ sở đó, kiến nghị các vấn đề cần sửa đổi, bổ sung để kết quả thực hiện Kế hoạch đảm bảo khắc phục được toàn bộ những tồn tại, hạn chế về hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản tại các địa phương; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh định kỳ hằng tháng, quý, năm.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí, sử dụng kinh phí thực hiện công tác chuyển đổi số nói chung và bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ chuyển đổi số nói riêng; đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí đối với các địa phương khó khăn theo quy định.

Đối với Sở Nội vụ, UBND tỉnh chỉ đạo phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng bổ sung các tiêu chí đánh giá về “thực trạng hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản tại cấp huyện, cấp xã” vào nội dung Bộ Chỉ số cải cách hành chính khối UBND cấp huyện với cơ cấu điểm số hợp lý, đảm bảo khẳng định được ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề đáp ứng điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin cơ bản trong công tác xây dựng chính quyền điện tử phục vụ chuyển đổi số.

Trước đó, Sở Thông tin và Truyền thông đã có Báo cáo số 1232/BC-STTTT ngày 22/8/2023 về kết quả rà soát tình hình đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin tại UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; một số địa phương vẫn còn tồn tại, hạn chế liên quan đến việc bố trí trang thiết bị, hạ tầng đường truyền…chưa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin nổi bật Tin nổi bật