A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025”

(binhdinh.gov.vn) - Chiều 23/8, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 07-Ctr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh Bình Định giai đoạn 2020 - 2025”. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/TU, cùng đồng chí Nguyễn Giờ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Báo cáo tại hội nghị cho biết, thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/TU của Tỉnh ủy, đến nay, toàn tỉnh đã đào tạo 249 nhân lực sau đại học, trong đó có 6 tiến sĩ, 10 bác sĩ chuyên khoa cấp II, 72 thạc sĩ và 161 bác sĩ chuyên khoa cấp I. Hiện 100% cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã đạt chuẩn chức danh theo quy định. Năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề là 60%. Riêng kết quả giải quyết việc làm chưa đạt khi năm 2022 chỉ tạo việc làm mới cho hơn 28.500 người.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 07-CTr/TU của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã rà soát, xây dựng các cơ chế, chính sách, kế hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa các mục tiêu và nhiệm vụ của Chương trình đề ra. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các cơ quan liên quan trong tỉnh đã tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Chương trình hành động đến các cấp, các ngành và cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ngành: Sở Nội vụ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong tổ chức, đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh.

Ban Chỉ đạo cũng đánh giá, quá trình triển khai chương trình hành động số 07-CTr/TU, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, phong cách làm việc khoa học, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Kịp thời tham mưu ban hành các kế hoạch về đào tạo, bồi dưỡng; hướng dẫn thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực; chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo; chính sách thu hút, ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ; chính sách hỗ trợ cán bộ luân chuyển, điều động.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chỉ đạo cũng thẳng thắn nhìn nhận, một số cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo một số sở, ban, ngành trong hệ thống chính trị chưa quan tâm đúng mức cho công tác quy hoạch cán bộ, nên công tác quy hoạch cán bộ kết quả và chất lượng quy hoạch chưa cao; Việc triển khai chính sách thu hút, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đủ mạnh để thu hút được nhân lực chất lượng cao về làm việc tại tỉnh, việc thu hút nguồn nhân lực chủ yếu tập trung trong lĩnh vực y tế. Số lượng công chức, viên chức được cử đi đào tạo trình độ sau đại học còn hạn chế, chủ yếu là đào tạo chuyên khoa cấp I, cấp II đối với bác sĩ, dược sĩ….

Các ý kiến tại hội nghị đề xuất cần rà soát lại các số liệu cụ thể đến giữa nhiệm kỳ chi tiết, cụ thể, từ đó có giải pháp thích hợp để tiếp tục triển khai chương trình hành động. Bên cạnh đó, cần điều chỉnh cơ chế, tạo môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ nếu muốn thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngoài ra, cần củng cố, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo bậc học phổ thông, củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo hệ thống trường nghề….

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, nhấn mạnh tỉnh đang thu hút các dự án đầu tư quy mô lớn vào tỉnh, song tỉnh cũng đang phải đối diện nỗi lo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Tiếp đó là nhân lực khối quản lý đang đối diện với hai vấn đề: Năng lực, trình độ và tinh thần phục vụ. Trong khi đó, nhân lực cho công tác nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, đáng chú ý là nguồn lực chuyên gia, nhân lực khoa học cơ bản, nhân lực phục vụ chuyển đổi số thiếu và yếu…

Đề cập đến các giải pháp thực hiện Chương trình hành động trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn lưu ý 4 vấn đề ngắn hạn phải tập trung. Đó là, trong giải pháp ngắn hạn tập trung công tác đào tạo nghề phục vụ cho các dự án của tỉnh. Yêu cầu Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ tì, cùng với Sở KH&ĐT và các sở, ngành liên quan tính toán lực lượng lao động nghề sắp tới tỉnh có thể đáp ứng được, phương án đào tạo nghề cụ thể; báo cáo cho UBND tỉnh.

Thứ hai, tập trung đào tạo công chức, viên chức; đề nghị Văn phòng UBND tỉnh và Sở Nội vụ tiếp tục duy trì việc đào tạo với 2 phần: Đào tạo kiến thức gắn nhiệm vụ với thực tế và sẽ xây dựng bộ tiêu chí văn hóa cho công chức, viên chức ở công sở, trước mắt áp dụng cho khối hành chính. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: “Một trong những vấn đề thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân tài chính là môi trường làm việc tốt”.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở KH&ĐT, Sở KH&CN phối hợp, tính toán xây dựng lại chính sách thu hút nhân tài, mở rộng đối tượng và chế độ đãi ngộ (cơ chế tiền lương, hỗ trợ nhà ở…); cùng với đó là chính sách phát triển Khoa học công nghệ để thu hút nhân lực trình độ cao, chuyên gia. Nghiên cứu đề xuất thành lập Viện nghiên cứu Khoa học cơ bản tại thành phố Quy Nhơn để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Về lâu dài, vấn đề được đặc biệt quan tâm là giáo dục và đào tạo. Bắt đầu từ việc giáo dục, ngoài đào tạo kiến thức còn phải giáo dục đạo đức, nhân cách; đào tạo gắn với thực tế, văn hóa - lịch sử Bình Định để học sinh thêm yêu quê hương Bình Định. Đề nghị Sở GD&ĐT mạnh dạn củng cố lại đội ngũ giáo viên trong sáng hơn, trách nhiệm hơn, vững chuyên môn và gắn thực tế.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, các cơ sở giáo dục Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh mở rộng ngành nghề đào tạo, đào tạo nhân lực trình độ cao; thực hiện “đặt hàng” đào tạo nhân lực cho các trường, quan tâm nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số.

Xây dựng các chính sách thu hút nhân lực, hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực gắn với chính sách phát triển Khoa học và Công nghệ một cách hiệu quả. Ứng dụng CNTT trong các hoạt động ở các cấp, đơn vị.


Tác giả: Thuỳ Trang

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật