A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên giai đoạn 2020 - 2025”

(binhdinh.gov.vn) - Sáng ngày 18/8, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên giai đoạn 2020 - 2025” tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ. 

Đồng chí: Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Giờ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động.

Quang cảnh hội nghị

Theo báo cáo tại hội nghị, qua hơn hai năm triển khai Chương trình hành động, Các cấp ủy, tổ chức đảng đã triển khai quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy với nhiều hình thức, cách làm đổi mới, sáng tạo và đã đạt được những kết quả quan trọng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng có chuyển biến tích cực, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên; thực hiện đạt 3/4 chỉ tiêu Chương trình hành động số 05-CTr/TU đề ra. 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên được chú trọng; việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ  được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần xây dựng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đa số đảng viên gương mẫu thực hiện tốt chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, Công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên được quan tâm; việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên ngày càng thực chất hơn. Công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc và nền nếp; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở cơ sở và thực hiện chính sách cán bộ được thực hiện kịp thời, đúng quy định. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng tiếp tục được đổi mới, có hiệu quả hơn.

Với tinh thần dân chủ, nghiêm túc, trách nhiệm, tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá thực chất những kết quả đã đạt được qua hơn 02 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động trong toàn Đảng bộ, đồng thời, đóng góp ý kiến, đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung thực hiện từ nay đến cuối nhiệm kỳ. 

Đồng chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao nỗ lực, cố gắng tổ chức triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy và đạt được những kết quả tích cực của các thành viên Ban Chỉ đạo, các ban của Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Kim Toàn nêu ra một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục, đó là: Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng có mặt còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, nhất là lãnh đạo giải quyết những vấn đề mới, phát sinh ở cơ sở. Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân có lúc, có nơi chưa kịp thời…

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy, bên cạnh những giải pháp đã đề ra trong Chương trình hành động và trong dự thảo Báo cáo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Kim Toàn đề nghị các ban của Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh cần tiếp tục có những giải pháp cụ thể, quyết liệt nhằm khắc phục nhanh những mặt còn tồn tại, hạn chế. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị và Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên giai đoạn 2020 - 2025”. Bên cạnh đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổng kết thực tiễn, tiếp tục củng cố, sắp xếp các mô hình tổ chức đảng đồng bộ với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và công tác cán bộ, nhất là khu vực xã, phường, thị trấn. Nâng cao chất lượng phát triển đảng viên; xây dựng chỉ tiêu phát triển đảng viên theo chỉ tiêu Chương trình hành động số 05-CTr/TU đã đề ra…


Tác giả: DTD

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật