A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố

(binhdinh.gov.vn) - Chiều 17/8, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố 6 tháng đầu năm 2023. Các đồng chí: Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Văn Phi, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Lâm Hải Giang - Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã thông tin một số điểm mới trong hoạt động của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Điểm mới đáng chú ý là trong qua trình soạn thảo các Nghị quyết trình tại kỳ họp, các cơ quan chủ trì soạn thảo nghị quyết vừa báo cáo thuyết trình, kết hợp nội dung Tờ trình và dự thảo Nghị quyết. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho từng ngành, địa phương cụ thể. Tại các kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã bổ sung vào chương trình kỳ họp HĐND nội dung báo cáo sơ kết việc thực hiện một số nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành, nhất là các Nghị quyết về cơ chế, chính sách, từ đó rút ra việc triển khai thực hiện nghị quyết. Việc biểu quyết các Nghị quyết thực hiện bằng phiếu; Ra nghị quyết về kết quả giám sát để có cơ sở pháp lý giám sát hiệu quả hơn. HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện chương trình hành động của đại biểu HĐND tỉnh. Chủ tịch UBND cấp huyện báo cáo, giải trình việc triển khai, thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại các phiên giải trình, chất vấn của Thường trực HĐND tỉnh….Nhờ đó, việc xây dựng, thẩm tra, ban hành các Nghị quyết về cơ chế chính sách của HĐND tỉnh được nâng cao, các hoạt động giám sát, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri mang lại kết quả cao hơn…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu giải trình, làm rõ một số ý kiến, kiến nghị của Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố

Tại Hội nghị, Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố đã báo cáo, thảo luận về tình hình, kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát việc UBND cùng cấp triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là các Nghị quyết về cơ chế, chính sách và các Quyết định của UBND tỉnh có liên quan đến địa phương. Bên cạnh đó, báo cáo về kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát việc trả lời, giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có liên quan trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố; phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và những khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao tại địa phương. Qua đó, phân tích kỹ nguyên nhân của tồn tại, hạn chế; đồng thời, đề xuất, kiến nghị các giải pháp để triển khai thực hiện các quy định của Nhà nước ở địa phương đạt kết quả tốt nhất. Đồng thời, HĐND các địa phương  đã nhìn nhận, đánh giá lại những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm; đồng thời, học tập, trao đổi lẫn nhau để từ đó đề ra các giải pháp để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động HĐND ở địa phương mình, nhất là trong hoạt động giám sát trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng đánh giá cao những kết quả hoạt động của HĐND các huyện, thị xã, thành phố. Đồng thời, để phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Thường trực HĐND các cấp tiếp tục nghiên cứu và nắm vững các quy định của pháp luật; không ngừng học hỏi, chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, tích cực vận dụng vào điều kiện cụ thể tại mỗi địa phương để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. 

Ngoài những nhiệm vụ đã nêu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, phân loại, tổng hợp kịp thời, đầy đủ những kiến nghị chính đáng của cử tri chuyển đến UBND và các ngành chức năng xem xét, giải quyết, trả lời; đồng thời, tăng cường giám sát việc thực hiện để những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri được giải quyết thấu đáo, kịp thời, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, theo dõi và đôn đốc việc giải quyết; tăng cường giám sát chuyên đề và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân; thi hành pháp luật ở địa phương…

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố và các đại biểu tham dự Hội nghị để báo cáo với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan Trung ương xem xét hoàn thiện chính sách, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của HĐND các cấp, bảo đảm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND theo đúng tinh thần của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật hoạt động Giám sát của Quốc hội và HĐND. Đối với những kiến nghị, đề xuất liên quan đến HĐND, UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Quốc Dũng đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh rà soát, tổng hợp, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh giải quyết và đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng sớm có giải pháp khắc phục và giải quyết tốt các ý kiến cử tri kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.


Tác giả: DTD

Tin nổi bật Tin nổi bật