|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phối hợp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Y tế vừa ban hành Kế hoạch liên ngành số 34/KH-STTTT-SYT ngày 01/11/2021 về Phối hợp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Tin nổi bật Tin nổi bật