|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 21/8/2022

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 21/8/2022.

Ảnh sưu tầm

Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 21/8/2022 như sau:

1. Đối với cấp xã: Cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh): Tất cả 159 xã, phường, thị trấn.

2. Đối với cấp huyện: Cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh): Tất cả 11 địa phương trong tỉnh.

3. Đối với cấp tỉnh: Cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh công bố đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ vào quyết định đánh giá cấp độ dịch COVID-19 để thực hiện phòng, chống dịch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh./.


Tác giả: Đậu Thuỳ Dương

Tin nổi bật Tin nổi bật