A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 4/4/2022

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 4/4/2022.

Đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 4/4/2022 như sau:

1. Đối với cấp xã:

a) Cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh) : 64 xã, phường, thị trấn.

b) Cấp 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng) : 42 xã, phường, thị trấn.

c) Cấp 3 - Nguy cơ cao (vùng cam) : 44 xã, phường, thị trấn.

d) Cấp 4 - Nguy cơ rất cao (vùng đỏ) : 09 xã, phường, thị trấn.

2. Đối với cấp huyện:

a) Cấp 1 - Nguy cơ thấp (vùng xanh): 04 địa phương (thị xã An Nhơn và các huyện: Tuy Phước, Phù Cát và Phù Mỹ).

b) Cấp 2 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng): 02 địa phương (thành phố Quy Nhơn và huyện Hoài Ân).

c) Cấp 3 - Nguy cơ cao (vùng cam): 05 địa phương (thị xã Hoài Nhơn và các huyện: Vân Canh, Vĩnh Thạnh, An Lão và Tây Sơn).

3. Đối với cấp tỉnh: Cấp 3 - Nguy cơ trung bình (vùng vàng).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh công bố đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. 2. Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ vào quyết định đánh giá cấp độ dịch COVID-19 để thực hiện phòng, chống dịch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh./.


Tác giả: LKY

Tin nổi bật Tin nổi bật