A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Quốc Dũng làm việc với Ban Thường vụ Huyện uỷ Vĩnh Thạnh về công tác xây dựng Đảng

(binhdinh.gov.vn) - Thực hiện Chương trình làm việc của Thường trực Tỉnh ủy, sáng ngày 6/6, đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh về công tác xây dựng Đảng.
Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Giờ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Cang, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Trần Văn Thọ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Thường trực HĐND tỉnh...

Quang cảnh buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của huyện; công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, trọng tâm kết quả triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên, giai đoạn 2020- 2025”, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh Đinh Drin cho biết: Vĩnh Thạnh là huyện miền núi, có tổng diện tích tự nhiên 71.690,7 ha, dân số trên 31.290 người. Toàn huyện có 49 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 12 đảng bộ trực thuộc (08 đảng bộ xã, 01 đảng bộ thị trấn, 03 đảng bộ cơ quan) và 37 chi bộ cơ sở trực thuộc. Có tổng số 123 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tính đến ngày 31/5/2024 có 2.786 đồng chí.

Trong 6 tháng đầu năm, Tổng giá trị sản phẩm ước đạt 43,08% kế hoạch, tăng 6,19% so với cùng kỳ. Trong đó, giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ước đạt 55,87% kế hoạch, tăng 4,02% so với cùng kỳ. Giá trị sản phẩm công nghiệp và xây dựng ước đạt 35,55% kế hoạch, tăng 7,11% so với cùng kỳ. Giá trị sản phẩm thương mại - dịch vụ ước đạt 48,61% kế hoạch, tăng 7,05% so với cùng kỳ. Về xây dựng nông thôn mới, đến nay đã có 1/8 xã công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 50% kế hoạch. Các Chương trình MTQG được triển khai thực hiện theo kế hoạch, đã giải ngân vốn các Chương trình MTQG đạt 18,96% kế hoạch vốn giao.

Thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy, Đảng bộ huyện đã đạt được những kết quả quan trọng. Cụ thể, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường mang lại hiệu quả cao; năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên gắn với trách nhiệm người đứng đầu tiếp tục được nâng lên. Năng lực điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền các cấp có những chuyển biến tích cực. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng thực hiện, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và dư luận xã hội được tăng cường. Thực hiện tốt công tác kiện toàn, sắp xếp, bố trí, công tác quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm, cán bộ và công tác phát triển đảng viên được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát có những chuyển biến tích cực. Hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp được nâng lên. Công tác dân vận được đổi mới theo hướng gần dân, sát cơ sở và nâng cao hiệu quả hoạt động. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt vai trò là người đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của đoàn viên, hội viên góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng ở địa phương, đơn vị.

Việc học tập, quán triệt Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy được triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ, chấp hành của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện, tạo sự thống nhất trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện ngày được nâng lên.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phát biểu ý kiến, đánh giá, kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ của huyện Vĩnh Thạnh; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị của huyện trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Quốc Dũng ghi nhận những nỗ lực và tinh thần trách nhiệm cao của Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Vĩnh Thạnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hiệu quả các hạn chế, khuyết điểm đã nêu; tiếp tục tăng cường sự chủ động, linh hoạt, quyết liệt trong lãnh đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị huyện Vĩnh Thạnh tiến hành rà soát, xây dựng Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Vĩnh Thạnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục chỉ đạo rà soát, điều chỉnh và kế hoạch thực hiện đồ án quy hoạch chung xây dựng xã, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với quy hoạch tỉnh, huyện trên địa bàn. Tổ chức lập quy Quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị trấn Vĩnh Thạnh. Tập trung kêu gọi đầu tư. Tập trung đẩy mạnh thực hiện giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong các khâu thẩm định, phê duyệt dự án; giao đất và bồi thường giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng các dự án xây dựng đã phân cấp và giao nhiệm vụ quản lý. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững đúng theo tiến độ kế hoạch. Tổ chức đánh giá toàn diện Chương trình xây dựng nông thôn mới đã triển khai, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho các địa phương có điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch.

Về công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Quốc Dũng lưu ý huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy và xây dựng các cấp ủy vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thường xuyên kiện toàn các cấp ủy đảm bảo chất lượng, đủ số lượng và cơ cấu hợp lý. Phát huy và tạo điều kiện để lãnh đạo cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn được giao. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức đảng thực hiện tốt về xây dựng mô hình “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ cơ sở bốn tốt”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong toàn Đảng bộ với những nội dung thiết thực và phù hợp hơn. Chú trọng công tác đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân đảm bảo theo quy định.


Tác giả: DTD

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật