A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện các quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

(binhdinh.gov.vn) - Sáng 5/6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thị, thành ủy trong toàn tỉnh, phổ biến, quán triệt Quy định 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án và Quy định 114-QĐ/TW ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy.

Đại biểu dự Hội nghị

Tham dự Hội nghị có đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp tỉnh; các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội.

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Cang - Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy đã phổ biến, quán triệt Quy định 132-QĐ/TW và Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 20/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW. 

Theo đó, Quy định 132-QĐ/TW gồm 4 Chương, 14 Điều, quy định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; xử lý vi phạm và điều khoản thi hành.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Giờ quán triệt, phổ biến Quy định 114-QĐ/TW

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Giờ - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phổ biến, quán triệt Quy định 114-QĐ/TW và Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 02/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định 114-QĐ/TW.

Theo đó, Quy định 114-QĐ/TW gồm 5 Chương và 16 Điều, quy định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; trách nhiệm kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; quy định xử lý vi phạm và điều khoản thi hành.

Quy định 114-QĐ/TW thay thế Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc Quy định 132-QĐ/TW, Quy định 114-QĐ/TW và các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhằm tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu người đứng đầu các cấp, các ngành phải nắm vững những nội dung cơ bản về nguyên tắc, nội dung, phương thức kiểm soát quyền lực, những biểu hiện, hành vi vi phạm, trách nhiệm của tập thể, cá nhân có thẩm quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện hoạt động tố tụng, thi hành án và trong công tác cán bộ để tự soi, tự sửa, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, nâng cao tránh nhiệm thực thi công vụ, tự kiểm tra, giám sát, tránh mắc phải khuyết điểm, vi phạm được nêu tại các quy định của Bộ Chính trị.

Quang cảnh Hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm tốt vai trò tham mưu, chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh quán triệt, thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, Quy định số 114-QĐ/TW và các văn bản, quy định có liên quan.


Tác giả: Trang Lê

Tin nổi bật Tin nổi bật