A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

(binhdinh.gov.vn) - Sáng ngày 19/9, Ban thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện các ban Xây dựng Đảng của Trung ương; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành; bí thư, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội XX của Đảng bộ tỉnh, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 chưa có tiền lệ, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần đoàn kết thống nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, của các cấp, các ngành, các địa phương, của quân và dân, tỉnh đã đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực; tiềm năng, lợi thể của tỉnh được phát huy. Nền kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển; hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên; quốc phòng - an ninh được giữ vững, trận tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh; hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được nâng lên.

Tính đến tháng 6/2023, quy mô nền kinh tế của tỉnh đạt 54.442,8 tỷ đồng, xếp thứ 6/14 tỉnh, thành miền Trung (tăng 1 bậc so với năm 2019); GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 70.639 triệu đồng (tương đương 2.995 USD), xếp thứ 7/14 tỉnh, thành miền Trung (giữ nguyên vị trí so với năm 2019); đến tháng 6/2023, thu nội địa đạt 5.460 tỷ đồng, xếp thứ 7/14 tỉnh, thành miền Trung (giữ nguyên vị trí so với năm 2019)...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá, xem xét toàn diện kết quả đạt được, nêu rõ các mặt còn hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và đề xuất nhiều giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra từ nay đến cuối nhiệm kỳ.

Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Quốc Dũng phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Quốc Dũng cho biết từ nay đến cuối nhiệm kỳ, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, dự báo tỉnh ta vẫn còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là những ảnh hưởng bất lợi tình hình kinh tế - chính trị thế giới đi kèm với biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt... Để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhất trí cao với những nhiệm vụ, giải pháp đã được trình bày trong Dự thảo. Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục chỉ đạo triển khai quyết liệt, hiệu quả những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và các chương trình, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương, của tỉnh. Tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra gắn với tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, quy hoạch trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả, khả thi, nhất là tập trung chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện về nguồn lực, xây dựng cơ chế, chính sách, kế hoạch…để triển khai Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 ngay từ bây giờ. 

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025; triển khai có hiệu quả các chính sách, đề án về phát triển nông, lâm nghiệp, thủy sản; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm; chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, sản xuất hàng hóa gắn với chế biến, bảo quản và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Ưu tiên đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, đẩy nhanh tiến độ các dự án đã đăng ký gắn với với đẩy mạnh thu hút các dự án du lịch, khu vui chơi giải trí quy mô lớn, hiện đại. Đầu tư, tôn tạo các di tích, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử trên địa bàn. Tăng cường quản lý các hoạt động du lịch và chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao. Tập trung phát triển, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá gắn với việc liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Bình Định với các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách. Tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu, lạm thu, giảm nợ đọng thuế; trong đó, đẩy mạnh công tác thu tiền sử dụng đất để đảm bảo kế hoạch chi đầu tư phát triển đã được giao. Thực hiện chi ngân sách theo đúng tiêu chuẩn, định mức, kế hoạch; đồng thời, triệt để tiết kiệm chi, cắt giảm các khoản chi không thật sự cần thiết.

Chỉ đạo tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tập trung quyết liệt nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là trên lĩnh vực thu hút, triển khai các dự án đầu tư, sản xuất - kinh doanh. Kiên quyết xử lý, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, sợ sai, sợ trách nhiệm, chậm trễ…làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước.

Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng. Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên mới. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp; chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030 và các nhiệm kỳ tiếp theo. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, hàng năm của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp. Thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030...

Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ là rất nặng nề, nhất là một số chỉ tiêu còn chậm trong nửa đầu của nhiệm kỳ đặt ra thử thách lớn, đòi hỏi phải có nỗ lực, quyết tâm cao trong toàn Đảng bộ. Vì vậy, ngay sau Hội nghị này, Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương cần chủ động rà soát lại các nhiệm vụ, chỉ tiêu còn lại trong Nghị quyết Đại hội các cấp, có giải pháp cụ thể, hiệu quả để tháo gỡ, thúc đẩy những lĩnh vực còn khó khăn, những chỉ tiêu đạt thấp, phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Từng cấp ủy đảng, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc, đề cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm; chú trọng kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện; tăng cường phối hợp, cộng đồng trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ chung.


Tác giả: DTD

Tin nổi bật Tin nổi bật