A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị phổ biến, quán triệt tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(binhdinh.gov.vn) - Sáng ngày 14/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh phổ biến, quán triệt Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và Phát biểu kết luận tại Hội nghị sơ kết 01 năm hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh chủ trì Hội nghị. 

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng 240 đại biểu tại điểm cầu của tỉnh; 5.060 đại biểu tại 11 điểm cầu huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học - Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương đã phổ biến nội dung Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” và Phát biểu kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, Cuốn sách gồm 3 phần: Phần thứ nhất có tiêu đề “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”, gồm bài viết tổng quan; 04 bài phát biểu kết luận tại các Hội nghị toàn quốc về công tác PCTNTC các năm 2014, 2018, 2020, 2022 và trích kết luận chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo tại 36 phiên họp, cuộc họp của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo từ năm 2013 đến năm 2022. Nội dung phần thứ nhất tổng kết thực tiễn phong phú và rút ra những vấn đề có tính lý luận về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp, “không thể chỉ làm một lần là xong; lại, phải làm rất kiên quyết, kiên trì, bền bỉ; làm thường xuyên, liên tục; làm đi làm lại nhiều lần như đánh răng, rửa mặt hằng ngày”; đòi hỏi “phải có quyết tâm rất lớn, thống nhất rất cao, biện pháp thực hiện quyết liệt, khả thi, chỉ đạo chặt chẽ với một phương pháp tư duy đúng đắn, tỉnh tảo, bình tĩnh, không cực đoan, không để các thế lực xấu lợi dụng, xuyên tạc, kích động, phá hoại”. Từ đó đề ra các nhiệm vụ, giải pháp hướng tới mục tiêu “không thể”, “không dám”, “không muốn”, “không cần” tham nhũng, tiêu cực.

Phần thứ hai, có tiêu đề: “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm từ xa, cả ngọn lẫn gốc”, gồm 22 bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; với thông điệp chính là “Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên để trị tận gốc tham nhũng, tiêu cực”.

Phần thứ ba, có tiêu đề: “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tuyển chọn 96 trên tổng số hàng vạn ý kiến của các tầng lớp nhân dân, đại biểu Quốc hội và của chính khách, học giả nước ngoài bày tỏ sự tin tưởng, ủng hộ, đánh giá cao đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đồng chí Tổng Bí thư; khẳng định: “Đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không chỉ là nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan chuyên trách mà đã trở thành mối quan tâm chung của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, đảng viên và cả bạn bè quốc tế”.

Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có giá trị to lớn cả về lý luận và thực tiễn, góp phần phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác  - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng nói chung, phòng chống tham nhũng, tiêu cực nói riêng. Tác phẩm thực sự có ý nghĩa truyền cảm hứng, đồng thời, thể hiện quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đề ra quan điểm chỉ đạo và hệ thống giải pháp đúng đắn, toàn diện nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong giai đoạn hiện nay.

Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Quốc Dũng cho biết đối với Bình Định, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh luôn xác định công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị thực hiện nghiêm túc, quyết liệt và đạt được những kết quả quan trọng.

Để việc học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư phát huy hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh, sau Hội nghị này, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các đồng chí lãnh đạo, người đứng đầu các các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi và tổ chức tốt các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong tỉnh về nội dung cốt lõi của Tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư. Việc thực hiện phải bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả; đa dạng về hình thức, sâu sắc về nội dung. Bên cạnh đó, phát huy vai trò của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, vận dụng những vấn đề lý luận và thực tiễn được nêu trong Tác phẩm vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là trong xây dựng nội dung, chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở cơ quan, đơn vị, địa phương…

Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh với tinh thần “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh tin tưởng mỗi cán bộ, đảng viên sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thành công mục tiêu phát triển tỉnh Bình Định như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra./.


Tác giả: DTD

Tin nổi bật Tin nổi bật