A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023

(binhdinh.gov.vn) - Chiều 19/12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023. Đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.  

Dự hội nghị tại điểm cầu Bình Định có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Điểm cầu Bình Định

Năm 2022, thực hiện phương châm của Chính phủ là: “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”, công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ, ngành Tư pháp có nhiều đổi mới, chủ động, kịp thời và linh hoạt hơn, bám sát các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các nghị quyết, chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 tại các Nghị quyết của Quốc hội, các Nghị quyết của Chính phủ và của từng địa phương. Những kết quả đạt được trong công tác tư pháp tiếp tục đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước và của từng địa phương.

Trong năm, công tác xây dựng pháp luật nói chung, công tác thẩm định, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) nói riêng đã được các Bộ, ngành quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực. Bộ Tư pháp đã tổ chức thẩm định 32 đề nghị xây dựng văn bản, 251 dự án, dự thảo VBQPPL; tổ chức pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ thẩm định 521 dự thảo; các Sở Tư pháp thẩm định 308 đề nghị xây dựng nghị quyết HĐND và 4.675 dự thảo VBQPPL; các phòng Tư pháp thẩm định 2.836 dự thảo VBQPPL.

Bên cạnh đó, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tiếp tục đổi mới, bám sát yêu cầu đời sống thực tiễn, lấy người dân là trung tâm thụ hưởng. Đặc biệt, năm 2022, Bộ Tư pháp đã phối hợp các bộ, cơ quan có liên quan tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành và tổ chức thực hiện 03 đề án về PBGDPL, có tác động lớn trên phạm vi toàn quốc gồm: Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL”; Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”.

Công tác thi hành án dân sự (THADS) đạt kết quả cao hơn so với năm 2021. Trong năm, hệ thống THADS đã thi hành xong 538.630 việc, tăng 44.659 việc (tăng 9,04% so với cùng kỳ năm 2021), đạt tỉ lệ 82,51% (tăng 6,69% so với cùng kỳ năm 2021), tương ứng với hơn 75.035 tỷ, tăng hơn 29.330 tỷ (tăng 64,17% so với cùng kỳ năm 2021), đạt tỉ lệ 45,54% (tăng 14,50% so với cùng kỳ năm 2021).

Đặc biệt, năm 2022 lần đầu tiên nội dung trợ giúp pháp lý đã được triển khai đồng bộ trong tất cả Chương trình mục tiêu quốc gia: về giảm nghèo bền vững , xây dựng nông thôn mới  và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025  thể hiện vai trò tích cực trong an sinh và phát triển kinh tế - xã hội…

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương có nhiều ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo công tác năm 2022, đề xuất giải pháp về công tác tư pháp năm 2023. Hội nghị đã nhất trí về những định hướng công tác tư pháp năm 2023 với 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp chủ yếu.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Bình Minh - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ ghi nhận và đánh giá cao về những đóng góp quan trọng của ngành Tư pháp trong năm 2022.

Bên cạnh những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu năm 2023 đã được xác định tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh yêu cầu Ngành Tư pháp tiếp tục quán triệt, thể chế hoá kịp thời đầy đủ, đồng bộ, chính xác các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước; tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế pháp luật về tổ chức thi hành và theo dõi thi hành pháp luật, xác định rõ cơ chế phân công phối hợp, kiểm soát, giám sát giữa các cơ quan trong thi hành pháp luật. Chú trọng kiện toàn bộ máy của bộ, ngành Tư pháp, các tổ chức pháp chế, các cơ quan tư pháp THADS theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cũng yêu cầu các bộ, ngành địa phương tăng cường hơn nữa năng lực quản lý chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; kiên quyết tránh tình trạng nợ đọng văn bản. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp; tập trung hoàn thiện thể chế pháp luật trong lĩnh vực này và tiếp tục rà soát, đơn giản hoá các thủ tục nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của xã hội, người dân. Triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu thi hành án dân sự, thi hành án hành chính đã được giao; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 04 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Nghiên cứu, tham mưu, hoàn thiện cơ chế để chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật