A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị

(binhdinh.gov.vn) - Sáng ngày 05/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị khóa IX về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ và Kết luận số 25-KL/TW ngày 02/8/2012 của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW. Các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị, về phía Trung ương, có các đồng chí: Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW; Lê Sơn Hải - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, thành viên Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW.

Quang cảnh hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phi Long cho biết: Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 25-KL/TW, Tỉnh ủy Bình Định đã kịp thời cụ thể hóa, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt nội dung Nghị quyết 39-NQ/TW và Kết luận số 25-KL/TW đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân.

Qua 18 năm triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, sau này là Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị, từ một tỉnh thuần nông với xuất phát điểm thấp, tỉnh Bình Định đã có những bước phát triển mạnh mẽ, trở thành địa phương phát triển khá trong khu vực miền Trung với quy mô kinh tế không ngừng mở rộng; tốc độ tăng trưởng GRDP hằng năm đạt khá; các ngành công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ phát triển toàn diện; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; thu ngân sách nhà nước tăng nhanh và đang tiến dần đến khả năng tự chủ ngân sách. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư khá đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, làm cơ sở cho sự phát triển bức phá của tỉnh; diện mạo đô thị, nông thôn được có nhiều khởi sắc. Các hoạt động văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, thể dục - thể thao, thông tin truyền thông có nhiều tiến bộ. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của Nhân dân trong tỉnh ngày càng được cải thiện và nâng cao.

Trong đó, giai đoạn 2004 - 2020 và năm 2021, quy mô kinh tế (GRDP) của tỉnh không ngừng tăng trưởng, năm 2020 đạt 89.793 tỷ đồng, tăng 10,99 lần so với năm 2004 và đến năm 2021 đạt 95.311 tỷ đồng, tăng 11,67 lần so với năm 2004, chiếm 7,62% quy mô kinh tế cả Vùng và xếp thứ 6/14 tỉnh trong Vùng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Giảm tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng tỷ trọng khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. Tổng sản phẩm địa phương bình quân đầu người (GRDP/người) năm 2021 là 63,19 triệu đồng, tăng 3,49 lần so với năm 2010 (18,07 triệu đồng/người) và bằng 97,9% GDP bình quân đầu người cả nước. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả khá, với mức tăng trưởng bình quân giai đoạn 2005-2020 là 18,4%/năm. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020 đạt 25.736 tỷ đồng (bao gồm các khoản thu bổ sung từ ngân sách Trung ương và thu chuyển nguồn), tăng 15,02 lần so với năm 2004. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2021 là 42.366 tỷ đồng, tăng 13,45 lần so với năm 2004. Cơ cấu vốn đầu tư đã có bước chuyển dịch theo hướng giảm dần vốn đầu tư từ Khu vực nhà nước, tăng dần vốn đầu tư Khu vực ngoài nhà nước. Năng suất lao động ngày một cải thiện và tăng dần qua các năm…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và thực hiện hợp tác, liên kết phát triển vùng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng khá, song vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế, chưa tạo được sự bứt phá về phát triển kinh tế, nhất là phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch; chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của kinh tế của tỉnh còn thấp, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có bước phát triển khá song chưa bền vững; quy mô, năng lực sản xuất còn nhỏ, phân tán; thiết bị công nghệ của một số ngành, một số doanh nghiệp còn lạc hậu nhưng chậm được đổi mới. Công tác quản lý nhà nước về đất đai ở một số địa phương, nhất là ở cấp cơ sở còn chưa chặt chẽ, các vi phạm còn xảy ra. Công tác cải cách hành chính có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao. Năng lực của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra...

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn - Phó Trưởng ban Ban Kinh tế Trung ương; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 39-NQ/TW đánh giá cao những kết quả tỉnh Bình Định đạt được trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW và Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn đồng tình với những định hướng và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh tỉnh Bình Định đã đề ra; đồng thời, nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ: Tỉnh Bình Định cần sớm hoàn thành nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Từng bước đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, gắn với tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển kinh tế tuần hoàn; phát triển đô thị gắn với phát triển công nghiệp và xây dựng nông thôn mới; xây dựng hệ thống đô thị thông minh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh; sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tài nguyên, nhất là nguồn lực đất đai, tài nguyên biển, tài nguyên văn hóa, con người; từng bước đẩy mạnh  chuyển đổi số và ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Bên cạnh đó, tỉnh Bình Định cũng cần có giải pháp cụ thể cho liên kết vùng; xác định rõ và phát huy vai trò, vị thế và tiềm năng của tỉnh Bình Định trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; là cầu nối giữa vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với tiểu vùng Nam Trung bộ và Tây Nguyên, vùng Nam Lào, Đông Bắc Campuchia và Thái Lan. Đồng thời, cần có các giải pháp nhằm tăng cường gắn kết sự phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo công bằng và tiến bộ xã hội. Từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là của đồng bào dân tộc thiểu số. Bảo tồn và phát huy ở mức cao nhất các giá trị truyền thống và văn hóa cho phát triển. Chú trọng hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và coi đây là khâu quyết định trong việc thực hiện thành công các mục tiêu và giải pháp được đưa ra.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cho biết: Trên cơ sở các nội dung tổng kết, các ý kiến tham luận, tham gia góp ý của các đại biểu tham dự Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết gửi Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết 39-NQ/TW theo kế hoạch; đồng thời tiếp tục chỉ đạo bổ sung, hoàn thiện chiến lược, định hướng phát triển của tỉnh, đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp phù hợp, khả thi nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực miền Trung, đóng góp tích cực vào sự phát triển của vùng và cả nước.

Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng yêu cầu các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ. Cụ thể: Tập trung mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển đồng bộ cả 5 trụ cột tăng trưởng của tỉnh, gồm: Công nghiệp; Du lịch; Dịch vụ cảng và logistics; Nông, lâm nghiệp - thủy sản dựa trên công nghệ cao và Kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa, cùng với chú trọng thực hiện có hiệu quả 03 khâu đột phá tạo động lực cho phát triển kinh tế đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh.  Bên cạnh đó, phát triển, nâng cấp hệ thống cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng dịch vụ - du lịch, văn hóa - xã hội, công nghệ thông tin. Tập trung nguồn lực đầu tư một số công trình giao thông trọng điểm kết nối giữa các vùng, các địa phương trong tỉnh. Chú trọng công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, liên kết vùng, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng vùng và tăng cường liên kết giữa các vùng, các địa phương trong quá trình phát triển, nhất là Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Hoàn thành việc lập và triển khai thực hiện có hiệu quả  Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng yêu cầu tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng dạy và học. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển nguồn nhân lực, chú trọng thu hút, đào tạo nhân lực chất lượng cao hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm khoa học công nghệ, đổi mới và sáng tạo. Cùng với đó, thực hiện tốt chương trình phát triển khoa học và công nghệ, tạo nền tảng để tỉnh phát triển nhanh, bền vững. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số gắn với xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Phát triển các thành phần kinh tế; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ưu tiên các ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp thích ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Ngoài ra, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh cần tăng cường quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo cân bằng sinh thái và an sinh xã hội. Nâng cao nhận thức và khả năng chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu của cộng đồng. Tiếp tục phát triển sự nghiệp văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, tập quán tốt đẹp. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ tầng và trang thiết bị ngành y tế. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội; gắn chính sách phát triển kinh tế với chính sách xã hội. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động. Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ và bảo vệ quyền trẻ em. Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh thấp hơn tỷ lệ hộ nghèo bình quân của cả nước. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc. Nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh. Xử lý hiệu quả các tình huống quốc phòng - an ninh; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh. Tăng cường quan hệ đối ngoại thiết thực, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng cũng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ về số lượng và bảo đảm về tiêu chuẩn, chất lượng. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng. Tăng cường công tác nội chính; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, Mặt trận và các đoàn thể; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng trao bằng khen cho các tập thể.

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 17 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết số 39/NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX và Kết luận số 25-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ trên địa bàn tỉnh.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật