A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(binhdinh.gov.vn) - Sáng ngày 21/9, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Văn Phi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ tọa kỳ họp.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn báo cáo giải trình một số vấn đề liên quan trách nhiệm của UBND tỉnh tại Kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và nhất trí thông qua 16 Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quan trọng gồm: Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Khu dân cư tại xã Canh Vinh, huyện Vân Canh. Nghị quyết giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước từ vốn viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách tỉnh Bình Định. Nghị quyết quy định định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Định. Nghị quyết quy định định mức hỗ trợ thực hiện một số dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Dự án Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn. Nghị quyết về việc bãi bỏ thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư 02 thuộc Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao hồ Phú Hòa, thành phố Quy Nhơn. Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định. Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Định. Nghị quyết chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Nghị quyết thông qua chủ trương điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2020 tại Nghị quyết số 12/2023/NQHĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh khóa XIII. Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Y tế - Dân số của tỉnh Bình Định. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 kèm theo Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 của UBND tỉnh. Nghị quyết về kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh những Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này có ý nghĩa quan trọng để các cấp, các ngành làm căn cứ pháp lý triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2023 và những năm tiếp theo. 

Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng cho biết qua theo dõi tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; đến nay, qua 9 tháng thực hiện, một số chỉ tiêu kết quả đạt được chưa như kỳ vọng, có chỉ tiêu dự báo sẽ không đạt kế hoạch đề ra. Dự báo 3 tháng cuối năm còn lại, tình hình còn nhiều khó khăn; một số ngành, lĩnh vực sản xuất chủ lực gặp khó khăn sẽ tác động bất lợi đến đời sống sinh hoạt của Nhân dân và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Do đó, để đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Ngay sau khi kết thúc kỳ họp, UBND tỉnh tổ chức họp triển khai việc thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh một cách bài bản, cụ thể; chỉ đạo các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch thực hiện, đề ra giải pháp cụ thể, nhất là rà soát các chỉ tiêu đạt thấp, khó đạt để có giải pháp phù hợp, hiệu quả; Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm gắn với giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung của các Chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo yêu cầu, quy định, phát huy tối đa hiệu quả nguồn vốn đầu tư của các Chương trình. Tăng cường kiểm tra, kịp thời đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở, nhất là những phản ảnh, kiến nghị công tác đền bù và giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ đầu tư. Chấn chỉnh, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao đạo đức công vụ; quan tâm thực hiện tốt an sinh xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ việc phức tạp. Chủ động phương án phòng chống thiên tai, hạn hán, cháy rừng, lụt bão,…Tiếp tục rà soát, tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán,… của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng. Chủ động đăng ký nội dung trình kỳ họp HĐND tỉnh (kỳ họp thường lệ) cuối năm 2023.

Bên cạnh đó, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh và việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; tổ chức các hoạt động giám sát, khảo sát việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh của UBND tỉnh và các cơ quan chức năng; khảo sát nắm bắt những vấn đề bức xúc của cử tri và Nhân dân quan tâm, kịp thời phản ánh, kiến nghị với HĐND, UBND tỉnh; đồng thời, vận động, tuyên truyền nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Quốc Dũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường vận động người dân thực hiện tốt các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Đồng thời, thực hiện tốt việc tham gia xây dựng chính quyền, trọng tâm là tính khả thi, tính hiệu quả của các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành về cơ chế, chính sách tác động đến lợi ích của người dân; sự hài lòng của Nhân dân đối với việc giải quyết các kiến nghị cử tri của các cơ quan chức năng.


Tác giả: DTD

Tin nổi bật Tin nổi bật