A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đầu tư xây dựng Nhà máy đốt rác thải sinh hoạt

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành văn bản số 7634/UBND-KT giao UBND thị xã Hoài Nhơn phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai lập dự án, xây dựng tiêu chí mời gọi Nhà đầu tư tham gia Dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại thị xã.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh giao UBND thị xã Hoài Nhơn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan triển khai lập dự án, xây dựng tiêu chí mời gọi Nhà đầu tư tham gia Dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt thị xã Hoài Nhơn, với quy mô, địa điểm đầu tư đảm bảo đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn và các huyện An Lão, Hoài Ân, Phù Mỹ để làm cơ sở kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa các hoạt động thu gom, vận chuyển, phân loại và xử lý chất thải rắn sinh hoạt của dự án theo như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản 2735/SKHĐT-KTN ngày 09/12/2022.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất, báo cáo UBND tỉnh quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành để hướng dẫn UBND thị xã Hoài Nhơn thực hiện các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư bao gồm công nghệ xử lý, dây chuyền trang thiết bị của Nhà máy xử lý… trong đó cần lưu ý đến các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các sở, ngành có liên quan xem xét, báo cáo đề xuất xử lý các hạn chế cần giải quyết đối với các nội dung về suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt được quy định tại Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2017 của Bộ Xây dựng để việc thu hút nhà đầu tư thực hiện các công trình xử lý rác thải được thuận lợi… báo cáo UBND tỉnh.


Tác giả: Thùy Trang

Tin nổi bật Tin nổi bật