A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giai đoạn 2022 - 2025: Tuyển sinh 180 học viên ngành quân sự cơ sở

(binhdinh.gov.vn) - Đó là chỉ tiêu được đề ra tại Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 20/4/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện công tác đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở giai đoạn 2022 - 2025.

Ảnh minh họa (Nguồn: nhandan.vn)

Mục đích của Kế hoạch là nhằm tiếp tục triển khai nhiệm vụ đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) giai đoạn 2022 - 2025 theo Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25/5/2011 của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; góp phần củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ bảo đảm đến năm 2025 có 100% Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đạt trình độ từ trung cấp ngành quân sự cơ sở trở lên, trong đó có ít nhất 75% đạt trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở.

Đối tượng tuyển sinh đào tạo ngành quân sự cơ sở

* Tuyển sinh đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

- Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chưa qua đào tạo; nguồn quy hoạch cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

- Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức và trình độ năng lực công tác; độ tuổi không quá 35 đối với nam, không quá 30 đối với nữ; đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên.

* Tuyển sinh đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy

- Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã chưa qua đào tạo hoặc nguồn quy hoạch cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

- Độ tuổi không quá 31 tuổi (tính đến năm tuyển sinh).

- Đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên.

* Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, từ cao đẳng lên đại học

- Cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đương chức đã có bằng trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng ngành quân sự cơ sở.

- Độ tuổi: Liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở từ trên 22 tuổi đến dưới 45 tuổi; cao đẳng lên đại học ngành quân sự cơ sở từ trên 24 tuổi đến dưới 45 tuổi (tính đến năm tuyển sinh).

* Tuyển sinh đào tạo đại học văn bằng 2

- Cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đương chức hoặc nguồn quy hoạch cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã có ít nhất một bằng tốt nghiệp đại học các ngành khác.

- Độ tuổi: Từ nguồn quy hoạch cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã không quá 31 tuổi; là Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã đương chức, không quá 45 tuổi (tính đến năm tuyển sinh).

Thời gian, hình thức đào tạo

Thời gian đào tạo cụ thể như sau: Trung cấp chuyên nghiệp: 18 tháng; Cao đẳng hệ chính quy: 36 tháng; Đại học hệ chính quy: 48 tháng; Liên thông từ trung cấp lên cao đẳng, từ cao đẳng lên đại học: 18 tháng; Đại học văn bằng 2: 18 tháng.

Các hình thức đào tạo gồm: chính quy tập trung; liên thông, liên kết; vừa làm, vừa học.

Cơ sở đào tạo tại Trường Quân sự Quân khu 5 (tuyển sinh đào tạo trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở, Trường sĩ quan Lục quân 2 chủ trì liên kết với Trường Quân sự Quân khu 5 đào tạo).


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật