|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tháo gỡ vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng để triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - Để triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc và bất động sản trên địa bàn tỉnh Bình Định; tại Văn bản số 1965/UBND-KT ngày 5/4/2023, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị quán triệt nội dung, chủ động thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ có liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 194/CĐ-TTg ngày 01/4/2023. Cụ thể:

Khu tái định cư phục vụ dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua thị xã Hoài Nhơn

Về việc khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng cho các dự án đường bộ cao tốc, các sở, ngành, địa phương liên quan phải nhất quán phương châm việc triển khai dự án Đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025 qua địa bàn tỉnh là công trình trọng điểm quốc gia, phục vụ lợi ích chung của cả nước và mang lại động lực, lan tỏa, thúc đẩy thu hút đầu tư cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; vì vậy, phải dành sự ưu tiên cao nhất các điều kiện về nguồn lực, vật liệu để đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng dự án.

UBND tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án 2, 85 chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền tới các nhà thầu, tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác mỏ vật liệu về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực khoáng sản, pháp luật liên quan, các cơ chế đặc thù đã được Quốc hội, Chính phủ cho phép áp dụng để khai thác khoáng sản đúng quy định, đáp ứng tiến độ, khối lượng của dự án trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tổng hợp kiến nghị cơ quan thẩm quyền kịp thời giải quyết các vướng mắc, không được để xảy ra tình trạng giấy phép khai thác khoáng sản hết hạn, không đủ điều kiện gia hạn, thiếu nguồn vật liệu cung cấp cho dự án. Khẩn trương phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan thực hiện rà soát, đề xuất nâng công suất các mỏ đá, mỏ cát, mỏ đất đã cấp phép, đang khai thác trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu và tiến độ thi công. UBND cấp huyện các địa phương liên quan chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp cùng với các Chủ đầu tư (Ban QLDA 2, 85), nhà thầu thỏa thuận với các chủ sở hữu về giá đền bù, hỗ trợ, thuê đất, bồi thường cây cối, hoa màu,... đối với các mỏ vật liệu mới nằm trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ dự án, đảm bảo phù hợp với mặt bằng giá bồi thường, hỗ trợ theo quy định của nhà nước.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính và địa phương có liên quan đề xuất việc cấp trực tiếp mỏ vật liệu cho chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện dự án hoặc làm việc với các nhà cung ứng vật liệu, chủ mỏ để có cam kết việc cung ứng vật liệu theo giá đã công bố, niêm yết, kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xem xét, đề xuất xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với các sở, ngành, địa phương không hoàn thành nhiệm vụ được giao liên quan đến việc khai thác, cung ứng vật liệu xây dựng phục vụ dự án.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ giá vật liệu xây dựng, đặc biệt là giá vật liệu tại các mỏ đang khai thác không được để xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá, bán với giá cao hơn mức giá đã được công bố. Trường hợp phát hiện tình trạng cố tình thông đồng, ép giá cao hơn so với giá đã công bố thì phải kiên quyết xử phạt theo quy định hoặc xem xét thu hồi giấy phép khai thác mỏ vật liệu. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường xây dựng để kịp thời cập nhật, công bố giá vật liệu xây dựng thông thường, chỉ số giá xây dựng đảm bảo phù hợp với giá mặt bằng trong khu vực.

Về việc xác định giá đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp các dự án đang vướng mắc thủ tục pháp lý liên quan đến việc xác định giá đất cụ thể, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; chủ động hướng dẫn các đơn vị tháo gỡ khó khăn, thực hiện các trình tự, thủ tục về đất đai theo quy định; tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh đối với những trường hợp vượt thẩm quyền.

Về xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở lưu trú cho công nhân, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản số 1643/UBND-KT ngày 23/3/2023, số 1325/UBND-KT ngày 13/3/2023 và số 1809/UBND-KT ngày 30/3/2023 và thực hiện các nhiệm vụ có liên quan theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 194/CĐ-TTg ngày 01/4/2023, cụ thể: Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 13/3/2023 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh bền vững. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác quy hoạch, công bố quy hoạch, bố trí quỹ đất phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở để phát triển nhà ở xã hội. Rà soát, thực hiện nghiêm quy định về việc dành 20% quỹ đất ở đã đầu tư hạ tầng kỹ thuật trong các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị để đầu tư phát triển nhà ở xã hội theo pháp luật về nhà ở. Công khai, giới thiệu quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội cho các doanh nghiệp để nghiên cứu, đề xuất đầu tư. Quy hoạch, bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân độc lập tại các vị trí phù hợp, thuận tiện, có quy mô lớn, đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Dành quỹ đất và kêu gọi các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp bất động sản tham gia đầu tư, phát triển nhà ở công nhân, nhà lưu trú cho công nhân thuê tại các khu công nghiệp và khu kinh tế theo quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.


Tác giả: Trang Lê

Tin nổi bật Tin nổi bật