A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai các nội dung liên quan đến Dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn

(binhdinh.gov.vn) - Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Văn bản số 4263/UBND-KT ngày 27/7/2022.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tăng cường công tác quản lý, đẩy nhanh tiến độ triển khai các gói thầu, đảm bảo mục tiêu, tiến độ, chất lượng; đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo tiến độ giải ngân chung toàn dự án; theo dõi, quản lý chặt chẽ việc triển khai thực hiện đối với các hợp đồng đã ký kết; có giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các công việc bổ sung, tăng cường công tác đấu nối nước thải... và thực hiện đầy đủ các nội dung theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới tại Thư quản lý và Biên bản ghi nhớ.

UBND thành phố Quy Nhơn khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 20/UBND-KT ngày 04/01/2022; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, thực hiện các nội dung liên quan đến vấn đề kỹ thuật của hệ thống thu gom và xử lý nước thải theo ý kiến của Ngân hàng Thế giới tại Biên bản ghi nhớ; có giải pháp đẩy nhanh công tác đấu nối nước thải; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý dịch vụ công ích của thành phố để công tác cung cấp dịch vụ đạt chất lượng; tăng cường tổ chức tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đấu nối hộ gia đình và có giải pháp quản lý, xử lý hiệu quả; báo cáo kết quả thực hiện cho UBND tỉnh trong quý 3/2022.

Các sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết theo thẩm quyền các nội dung liên quan đến Dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên hải – Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn; kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết đối với các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định.


Tác giả: Thùy Trang

Tin nổi bật Tin nổi bật