A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bình Định có 01 sản phẩm lọt vào danh sách 61 sản phẩm ứng dụng CNTT xuất sắc lọt vào vòng phỏng vấn diễn đàn đổi mới sáng tạo giáo dục trên nền tảng CNTT - E2 Việt Nam 2022-2023

Bình Định có 01 sản phẩm lọt vào danh sách 61 sản phẩm ứng dụng CNTT xuất săc lọt vào vòng phỏng vấn Diễn đàn “Đổi mới sáng tạo Giáo dục Việt Nam trên nền tảng công nghệ thông tin - E2 Việt Nam 2022 - 2023) của tác giả Nguyễn Thị Kiều, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn

Diễn đàn “Đổi mới sáng tạo Giáo dục Việt Nam trên nền tảng công nghệ thông tin 2022 - 2023” (Education Exchange Vietnam - viết tắt E2 Việt Nam) - sân chơi do Microsoft Việt Nam tổ chức hằng năm với sự đồng hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Trong đó, Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo là đơn vị đầu mối ) nhằm thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong giáo dục, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy học và quản lý nhà trường,… nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giáo dục và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.
Hưởng ứng Diễn đàn “Đổi mới sáng tạo Giáo dục Việt Nam trên nền tảng công nghệ thông tin 2022 - 2023” (Education Exchange Vietnam - viết tắt E2 Việt Nam) do Microsoft Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, ngay sau khi có văn bản phát động tham gia Diễn đàn E2 Việt Nam của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phát động Diễn đàn E2 Việt Nam đến Giáo viên và cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên, chuyên biệt thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, các trường THPT và chuyên biệt, các Trung tâm Giáo dục thường xuyên, Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trong ngành Giáo dục tỉnh.
Bình Định có 03 sản phẩm được E2 Việt Nam chọn lựa là một trong những sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin xuất sắc nhất trong việc ứng dụng CNTT vào hoạt động hàng ngày của các nhà quản lý giáo dục và trường học Khu vực Bắc - Trung - Nam được chọn trưng bày trong Chương trình “Ngày hội trường học sáng tạo” do Microsoft Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Danh sách các sản phẩm ứng dụng CNTT xuất săc lọt vào vòng phỏng vấn

Kết quả giai đoạn 2 Bình Định có 01 sản phẩm lọt vào danh sách 61 sản phẩm ứng dụng CNTT xuất săc lọt vào vòng phỏng vấn Diễn đàn “Đổi mới sáng tạo Giáo dục Việt Nam trên nền tảng công nghệ thông tin - E2 Việt Nam 2022 - 2023) của tác giả Nguyễn Thị Kiều, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn với sản phẩm Xây dựng hệ thống chấm điểm tự động và áp dụng vào tổ chức kiểm tra trực tuyến môn tin học (Mã số E2VN_13)

Tải danh sách tại file đính kèm!


Tác giả: Phòng Tổ chức cán bộ - Sở GDĐT
Nguồn:sgddt.binhdinh.gov.vn Copy link

Tin nổi bật Tin nổi bật