A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, doanh nghiệp

Sáng 19.4, Hội nghị trực tuyến toàn quốc Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ được tổ chức dưới sự chủ trì Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Điểm cầu tại trụ sở UBND tỉnh dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Điểm cầu Hội nghị tại trụ sở UBND tỉnh. Ảnh: H.THU

Hội nghị tập trung vào nội dung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, DN. Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, thời gian qua công tác này đạt được một số kết quả nổi bật.
 
Trong đó, về cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh gắn với chuyển đổi số, đến nay, các bộ, ngành đã tích cực triển khai cắt giảm, đơn giản hóa 2.189 quy định kinh doanh tại 175 văn bản quy phạm pháp luật. Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 1.099 quy định của 10 bộ, cơ quan…

Về công tác chuyển đổi số trong thực hiện TTHC, đã có 25,9% kết quả giải quyết TTHC được cấp bản điện tử có giá trị pháp lý để tái sử dụng, tăng 5 lần so với tháng 9.2022; 62,7% hồ sơ TTHC được số hóa, trong đó có 25% được số hóa toàn trình từ khâu tiếp nhận đến trả kết quả theo đúng quy định, tăng 4 lần so với tháng 9.2022…

Tại Hội nghị, Bộ Nội vụ công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2022, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022. Lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương trao đổi về những giải pháp, sáng kiến, cùng kiến nghị giải quyết những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc, nhằm thực hiện hiệu quả hơn cải cách hành chính, TTHC gắn với chuyển đổi số phục vụ người dân, DN.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao nhiều nhiệm vụ cụ thể để các bộ, ngành, địa phương triển khai thời gian tới. Trong đó nhấn mạnh: Việc cải cách hành chính, TTHC gắn với chuyển đổi số cần phải được đẩy mạnh thực hiện, theo phương châm lấy người dân, DN làm trung tâm phục vụ một cách thực chất, hiệu quả hơn. Cải cách TTHC đóng vai trò dẫn dắt, ứng dụng công nghệ thông tin để hỗ trợ thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp hiện đại hóa nền hành chính quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp, như: Rà soát, ban hành, thực hiện các giải pháp tạo đột phá mạnh mẽ, nâng cao hiệu quả cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số. Khẩn trương đề xuất đầu tư hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho việc giải quyết TTHC. Hoàn thành kết nối tích hợp chia sẻ dữ liệu về kết quả giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Cùng với đó, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn về thể chế, bổ sung trang thiết bị, nguồn lực triển khai Đề án của Chính phủ phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030. Phấn đấu đến cuối năm 2023, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình phải đạt trên 50%...

Thủ tướng Chính phủ nhắc nhở người đứng đầu phải thể hiện được vai trò, trách nhiệm rất quan trọng trong triển khai thực hiện cải cách hành chính, TTHC gắn với chuyển đổi số đạt hiệu quả. Đặc biệt lưu ý, cần phải chấm dứt việc đùn đẩy trách nhiệm giữa các bộ, ngành, giữa các cơ quan, giữa Trung ương với địa phương; chấm dứt tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, không dám đề xuất, tham mưu…

Căn cứ vào Chỉ số SIPAS, PAR INDEX năm 2022, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương có giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém, bất cập, khẩn trương sửa đổi một số quy định chưa phù hợp, chưa sát thực tế gây phiền hà cho người dân, DN.

“Các bộ, ngành, địa phương phải quyết tâm cao hơn nữa, phải hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm hơn nữa để nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của chính quyền các cấp. Phấn đấu đến hết năm 2023, Chỉ số SIPAS nói chung trong cả nước phải đạt trên 85% (năm 2022 đạt 80,08%), đến năm 2025 phải đạt trên 95%...”, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.


Tác giả: HOÀI THU Báo BĐ
Nguồn:kkt.binhdinh.gov.vn Copy link

Tin nổi bật Tin nổi bật