A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ họp phiên thứ nhất

(binhdinh.gov.vn) - Sáng 08/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang - Tổ trưởng Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC) của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Tổ công tác) đã chủ trì phiên họp thứ nhất của Tổ công tác.

Dự hội nghị tại điểm cầu Bình Định có các đồng chí: đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; thành viên Tổ giúp việc cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Điểm cầu Bình Định

Tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thành lập và phê duyệt danh sách thành viên Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Tổ Công tác có 15 thành viên, do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm Tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về CCTTHC tại các bộ, ngành, địa phương theo các văn bản, chương trình, kế hoạch, đề án được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành. Kịp thời nắm bắt, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xử lý các báo cáo, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và Hội đồng tư vấn CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ về vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp, người dân về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính (TTHC) là rào cản cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân (bao gồm cả những quy định dự kiến ban hành trong dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật); định kỳ hoặc đột xuất làm việc với Hội đồng tư vấn CCTTHC của Thủ tướng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, các cá nhân, tổ chức liên quan để lắng nghe, nhận diện các khó khăn, vướng mắc và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ. Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách của các bộ, ngành, địa phương. Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến, giải pháp thúc đẩy CCTTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách.

Tại hội nghị, Tổ công tác thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm trong các tháng cuối năm 2023 như: Thường xuyên đánh giá tác động, thẩm định TTHC tại đề nghị xây dựng dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm TTHC được quy định đúng thẩm quyền, cần thiết, hợp lý; công bố, công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; hàng tháng thống kê TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ. Tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về quy định, TTHC; kiểm tra, làm rõ hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn trong giải quyết TTHC và chấn chỉnh, xử lý. Rà soát, làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC. Rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, để cắt giảm các thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đối với các phương án vượt thẩm quyền; bảo đảm cắt giảm ít nhất 20% thông tin phải khai báo. Hoàn thành rà soát ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý, đề xuất phương án đơn giản hóa tối thiểu 20% TTHC, cắt giảm 20% chi phí tuân thủ TTHC…

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác CCTTHC thời gian qua. Để “khơi thông” những “điểm nghẽn” trong công tác này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đề nghị các bộ, ngành, địa phương, thành viên tổ công tác tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; nêu cao vai trò người đứng đầu trong tổ chức triển khai thực hiện và coi đây là nhiệm vụ quan trọng để lãnh đạo, chỉ đạo; tiếp tục rà soát cắt, giảm các TTHC tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân; thực hiện phân cấp mạnh mẽ trong giải quyết TTHC; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin. Các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ và kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để có phương án giải quyết./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật