A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hoài Ân: HĐND huyện khóa X tổ chức kỳ họp thứ 6

Ngày 15.12 - 16.12, HĐND huyện Khóa X tổ chức kỳ họp thứ 6. Chủ trì kỳ họp đồng chí Đỗ Thị Diệu Hạnh, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện (ảnh).

Tại kỳ họp đã thông qua các báo cáo: Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 và nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương, Tờ trình về việc giao dự toán ngân sách và phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện năm 2023. Kết quả sau hơn 2 năm việc triển khai thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV về “Nâng cao hiệu quả thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2020-2025” gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới. Kết quả việc triển khai, rà soát các trường hợp đủ điều kiện thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 15/11/2020 của UBND huyện về giải quyết các trường hợp lấn, chiếm đất đai, cất nhà trái phép theo Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 15/9/2017 của UBND huyện. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2023. Kết quả công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian đến. Công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022;  những kiến nghị đề xuất với Kỳ họp HĐND huyện. Báo cáo kết quả hoạt động HĐND năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 của Thường trực HĐND huyện…

Các đại biểu tập trung chất vấn một số nội dung cử tri quan tâm như công tác xử lý môi trường, rác thải sinh hoạt, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền xử dụng đất cho người dân…

Kỳ họp thông qua dự thảo 6 Nghị quyết trên các lĩnh vực phát triển kinh kinh - xã hội, quốc phòng an ninh; dự toán thu chi ngân sách địa phương; kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tổ chức kỳ họp thường lệ của HĐND huyện và miễn nhiệm đối với thành viên UBND huyện.

Kết luận kỳ họp, đồng chí Đỗ Thị Diệu Hạnh, Tỉnh Ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cáo sự nỗ lực, phấn đấu của UBND huyện, các ngành địa phương trong việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết trong năm. Đồng thời, lãnh đạo UBND, các Ban của HĐND, các vị đại biểu HĐND huyện và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh năm 2023. Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp của huyện, phòng chống dịch trên đàn gia súc, gia cầm, thực hiện tốt công tác tài đàn heo, gắn với công tác bảo vệ môi trường. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình trọng điểm của huyện, đặt biệt sớm hoàn thành giao mặt bằng xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam qua địa bàn huyện đúng tiến độ. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp công tác giữa HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện và chính quyền các địa phương. Sau kỳ họp này, trên cơ sở kế hoạch của Thường trực HĐND huyện, Tổ Trưởng các Tổ đại biểu HĐND huyện cần sớm xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp, truyền đạt nội dung các nghị quyết HĐND huyện đã thông qua đến các tầng lớp nhân dân.


Tác giả: Tống Bình
Nguồn:hoaian.binhdinh.gov.vn Copy link

Tin nổi bật Tin nổi bật