|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hỗ trợ nhà ở cho 385 Hộ nghèo, cận nghèo huyện An Lão giai đoạn 2021 - 2025

 Ngày 02/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định vừa có Quyết định số 4024/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ nhà ở cho 649 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn huyện An Lão thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Đề án đặt mục tiêu: Hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo xóa nhà tạm bợ, dột nát nhằm cải thiện điều kiện sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững.
Nguyên tắc hỗ trợ: Bảo đảm công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ và sự tham gia tích cực, chủ động của cộng đồng và người dân.  Hỗ trợ trực tiếp đến từng hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Yêu cầu về diện tích và chất lượng nhà ở phải đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu 30m2, đảm bảo “3 cứng” (nền - móng cứng, khung - tường cứng, mái cứng) và tuổi thọ căn nhà từ 20 năm trở lên.
             Đối tượng được hỗ trợ nhà ở:  Hộ nghèo, hộ cận nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025) trong danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo do Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quản lý, đang cư trú trên địa bàn huyện An Lão và là hộ độc lập có thời gian tách hộ đến khi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành tối thiểu 03 năm;
Tổng số hộ nghèo, cận nghèo thuộc diện đối tượng được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở (tính đến thời điểm Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành): 385 hộ; trong đó đối tượng ưu tiên: Hộ nghèo dân tộc thiểu số: 110 căn; Hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng: 07 căn; Hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc đối tượng bảo trợ xã hội: 28 hộ;  Hộ nghèo, hộ cận nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (người cao tuổi, neo đơn, khuyết tật): 44 hộ; Hộ nghèo, hộ cận nghèo thuộc vùng thường xuyên xảy ra thiên tai: 56 hộ;Các hộ nghèo, hộ cận nghèo còn lại: 140 hộ.
Tổng số vốn thực hiện: 16.956 triệu đồng. Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương:2.560 triệu đồng; Vốn ngân sách địa phương: 1.256 triệu đồng. Các nguồn vốn hợp pháp khác 3.705 triệu đồng.Cụ thể, năm 2023, dự kiến triển khai thực hiện xây mới và sửa chữa 150 hộ; năm 2024: 150 hộ, măm 2025 thực hiện hỗ trợ cho 85 hộ còn lại.
Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng (cơ quan thường trực thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện An Lão thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025) phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND huyện An Lão triển khai thực hiện Đề án đảm đúng mục tiêu và yêu cầu../.


Tác giả: AT
Nguồn:anlao.binhdinh.gov.vn Copy link

Tin nổi bật Tin nổi bật