A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội Liên hiệp phụ nữ xã Canh Vinh tuyên truyền huy động tiền gửi tiết kiệm trong dân cư

 Trong những năm qua bên cạnh nhiệm vụ triển khai cho vay nguồn vốn tín dụng ưu đãi đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác thì công tác tuyên truyền vận động khách hàng gửi tiền tiết kiệm vào Ngân hàng Chính sách xã hội  huyện Vân Canh để bổ sung nguồn vốn cho vay đã đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc thực hiện Hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Hội LHPN Canh Vinh đạt được.
           Trong tháng 11 năm 2022, Hội LHPN xã Canh Vinh duy trì tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng và đột xuất tại 17 tổ TK&VV ở 9 thôn trong xã lồng ghép triển khai thông báo tăng lãi suất tiền gửi tiết kiệm vào NHCSXH kể từ ngày 28/10/2022.
             Việc huy động tiền gửi tiết kiệm được thực hiện thông qua 2 hình thức là huy động tiền gửi qua Tổ Tiết kiệm và vay vốn và huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân. Đến nay Hội LHPN xã Canh Vinh  đã  huy động tiền gửi của tổ viên trong tổ với số tiền huy động đến ngày 30/11/2022 đạt 1.552 triệu đồng; huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân đạt 11.474 triệu đồng. Có thể nói, huy động tiền gửi tiết kiệm đã góp phần quan trọng giúp cho hàng trăm khách hàng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn với lãi suất ưu đãi từ NHCSXH huyện Vân Canh nâng cao ý thức tiết kiệm, tích lũy được nguồn vốn tự có, giảm gánh nặng trả nợ khi đến hạn. Bên cạnh đó, hoạt động gửi tiền tiết kiệm vào NHCSXH đã huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân, vừa tạo thu nhập cho người gửi tiền vừa giúp NHCSXH có thêm nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.
             Để tiếp tục thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi tiết kiệm, trong thời gian tới Hội LHPN xã Canh Vinh tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về huy động tiền gửi tiết kiệm đến với mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ chức, cá nhân đã được công khai thông tin về hình thức gửi tiền, sản phẩm tiền gửi, kỳ hạn và lãi suất tiền gửi tại Trụ sở Ban nhân dân của  9/9 thôn trên địa bàn xã và UBND xã Canh Vinh. Với việc nhận tiền gửi tiền tiết kiệm của khách hàng được thực hiện ngay tại  Điểm giao dịch xã đã góp phần giảm được chi phí đi lại và rủi ro cho khách hàng.
            Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động tiền gửi tiết kiệm trong nhân dân, góp phần bổ sung kịp thời nguồn vốn để cho vay, giúp cho các đối tượng chính sách được tiếp cận vốn vay tín dụng chính sách với lãi suất ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
 


Tác giả: Võ Thị Kim Oanh
Nguồn:vancanh.binhdinh.gov.vn Copy link

Tin nổi bật Tin nổi bật