A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thị ủy An Nhơn triển khai nhiệm vụ năm 2023

Ngày 13.12, Thị ủy An Nhơn tổ chức Hội nghị lần thứ 12 tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết đại hội đảng các cấp; bên cạnh những thuận lợi, TX An Nhơn vẫn còn những khó khăn, thử thách. Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời và quyết liệt của Tỉnh ủy, Thị ủy, sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, DN và nhân dân, việc thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ thị xã năm 2022 đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 21.580 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch, tăng 16,5% so với năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó: Tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 67,8%; thương mại - dịch vụ chiếm 21,5%; nông - lâm - thủy sản chiếm 10,6%. Hạ tầng kỹ thuật đô thị tiếp tục được tăng cường đầu tư, nâng cấp. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được chú trọng đúng mức. Thị ủy đã chủ động tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình hành động, các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, Thị ủy đầy đủ, đúng quy định. Trong năm, đã tổ chức kết nạp 232 đảng viên mới, vượt 0,8% so với kế hoạch.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và giải pháp thực hiện tốt các chương trình công tác năm 2023.

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Đảng bộ TX An Nhơn tập trung xây dựng và phát triển TX An Nhơn nhanh, bền vững theo hướng hiện đại, xứng tầm với tiềm năng thế mạnh của địa phương. Phấn đấu hoàn thành các tiêu chí đô thị loại III, hoàn thành kế hoạch đưa các xã lên phường gắn với kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 15,4%, trong đó công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng tăng 16%; thương mại - dịch vụ tăng 19%. Thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn đạt 1.140 tỷ đồng…      


Tác giả: LÊ NGÂN
Nguồn:baobinhdinh.vn Copy link

Tin nổi bật Tin nổi bật