|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

NĂM 2022, KINH TẾ - XÃ HỘI THỊ XÃ AN NHƠN ĐẠT NHIỀU KẾT QUẢ TÍCH CỰC

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh được mở cửa trong trạng thái bình thường mới, dịch bệnh Covid cơ bản đã được kiểm soát, tạo tiền đề quan trọng để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, thị xã cũng phải đối diện với không ít khó khăn, thách thức: dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, thời tiết diễn biến thất thường, giá cả một số hàng hóa đầu vào tăng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân trên địa bàn thị xã. Song, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, kịp thời và quyết liệt của Tỉnh ủy, Thị ủy, cùng với sự cố gắng nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp và Nhân dân trong thị xã nên việc thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã năm 2022 đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.
Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) ước đạt 21.580,3 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch, tăng 16,56% so năm trước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó: tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 67,87%, thương mại - dịch vụ chiếm 21,5%, nông - lâm - thủy sản chiếm 10,63%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã năm 2022 ước đạt 2.694,4 tỷ đồng; trong đó, thu ngân sách nhà nước phát sinh trên địa bàn thị xã (thu cân đối ngân sách nhà nước) ước đạt 1.367,8 tỷ đồng, đạt 137% kế hoạch năm, tăng 22,3% so năm trước. Hạ tầng kỹ thuật đô thị tiếp tục được tăng cường đầu tư, nâng cấp; các hoạt động văn hóa - xã hội dần trở lại trạng thái bình thường; công tác an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân ổn định hơn sau đại dịch. Quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.


Tác giả: HST
Nguồn:annhon.binhdinh.gov.vn Copy link

Tin nổi bật Tin nổi bật