|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình năm 2022.

Ngày 13/12/2022, UBND huyện tổ chức họp thông qua kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn huyện. Đồng chí Bùi Văn Mỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025 chủ trì.

Quang cảnh cuộc họp

Tham dự có Thành viên Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện giai đoạn 2022 - 2025; Lãnh đạo Chi cục Thống kê khu vực Tây Sơn - Vĩnh Thạnh; Lãnh đạo và công chức phụ trách công tác giảm nghèo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện.
Theo kết quả sơ bộ công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2022. Huyện Tây Sơn có 38.4529 hộ, với 119.118 khẩu. Số hộ thuộc diện nghèo là 1.934 hộ, 5.007 khẩu; số hộ cận nghèo là 3.327 hộ, 8.866 khẩu. So với cuối năm 202 giảm được 500 hộ nghèo, tỷ lệ 1,31% và giảm được 410 hộ cận nghèo, tỷ lệ 1,09%. Hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình  là 2.807 hộ, 9.545 khẩu, tỷ lệ 7,3%.
UBND huyện đã kịp thời ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo; triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo, cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình và tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra cho điều tra viên các xã, thị trấn. Về phía phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đã tham mưu xây dựng Kế hoạch, thành lập tổ kiểm tra công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện theo đúng tiến độ và đảm bảo quy định. Các xã, thị trấn đã thành lập Ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, cùng với các rà soát viên ở thôn, tổ dân phố để điều tra, rà soát chấm điểm, tổng hợp báo cáo cơ bản đúng tiến độ kế hoạch đề ra,...
Tuy nhiên, một số địa phương sau khi tập huấn triển khai cho thôn thực hiện rà soát còn chậm, chưa đảm bảo chất lượng, tỷ lệ giảm hộ nghèo quá thấp, chưa hợp lý. Quá trình thực hiện thu thập thông tin còn bỏ sót, nên xác định mức sống của hộ không chính xác. Một số  địa phương có số liệu tổng hợp số hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 chưa đúng với thực tế,... Những tồn tại, hạn chế này đã được các đại biểu dự họp tham gia đóng góp ý kiến; đề xuất giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới.
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Mỹ - Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo tiếp tục tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo của các xã, thị trấn. Tham mưu cho UBND huyện kịp thời chấn chỉnh đối với các đơn vị thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, triển khai thực hiện dẫn đến kết quả giảm nghèo không đảm bảo yêu cầu. Tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác thông tin, truyền truyền, quy trình bình xét, công khai đối tượng hộ nghèo, cận nghèo tại các địa phương. Tổng hợp báo cáo kết quả chính thức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 cho Ban chỉ đạo tỉnh; phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo sau khi rà soát theo quy định./.


Tác giả: Nguyệt Ánh
Nguồn:tayson.binhdinh.gov.vn Copy link

Tin nổi bật Tin nổi bật