A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Khẩn trương triển khai các giải pháp cải cách hành chính ngay từ những ngày đầu năm 2022

(binhdinh.gov.vn) - Đó là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 33/UBND-KSTT ngày 05/01/2022 về việc triển khai các giải pháp cải cách hành chính năm 2022.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiên cứu các nội dung giải pháp tại Báo cáo số 01/BC-SNV ngày 04/01/2022 của Sở Nội vụ để xây dựng kế hoạch, chương trình công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị mình và chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt ngay từ những ngày đầu năm 2022. Đồng thời, giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan theo dõi, quản lý, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện và tổng hợp, báo cáo, tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định.

Trước đó, Sở Nội vụ đã có Báo cáo số 01/BC-SNV ngày 04/01/2022 đề xuất 07 giải pháp chủ yếu đối với công tác cải cách hành chính năm 2022, trong đó có một số nội dung đáng chú ý như:

(i) Đổi mới nội dung, phương pháp đánh giá chỉ số cải cách hành chính, nâng cao tính chính xác, khách quan, minh bạch; sử dụng hiệu quả các thông tin của chỉ số cải cách hành chính để cải thiện nâng cao hiệu quả cải cách hành của các sở, ngành, địa phương;

(ii) Đẩy mạnh rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhất là những quy định, thủ tục không phù hợp, không cần thiết, gây phiền hà, sách nhiễu đối với người dân và doanh nghiệp; tăng cường phân cấp, phân quyền trong xử lý công việc, nhất là giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu xác định rõ trách nhiệm tập thể, cá thể hóa hơn nữa trách nhiệm cá nhân gắn với đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện;

(iii) Thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính”, Đề án “Phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 giai đoạn 2022 - 2027” và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về chuyển đổi số tỉnh Bình Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

(iv) Nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4; đẩy mạnh dịch vụ chứng thực điện tử và sử dụng dịch vụ chứng thực điện tử trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đảm bảo cung cấp và lưu trữ hồ sơ, giấy tờ điện tử có giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp. Phát triển mô hình đô thị thông minh./.

Dũng Linh


Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật