A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX

(binhdinh.gov.vn) - Sáng 27/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã tiến hành Hội nghị lần thứ 15 (hội nghị mở rộng) để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Các đồng chí Hồ Quốc Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh thông qua dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 tại hội nghị

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Tỉnh uỷ đánh giá: năm 2023, tỉnh Bình Định thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh có những thuận lợi, song khó khăn, thách thức rất lớn, nhất là tình hình thế giới diễn biến nhanh, phức tạp tiếp tục ảnh hưởng đến giá cả, thị trường, tác động tiêu cực đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân. Trong bối cảnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, các chính sách của Trung ương, Nghị quyết của Tỉnh ủy về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và đã đạt được những kết quả tích cực.

Kinh tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, tổng sản phẩm địa phương (GRDP) ước tăng 7,61%, trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,17%, công nghiệp và xây dựng tăng 10,81% (riêng công nghiệp tăng 6,82%), dịch vụ tăng 8,33%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,77%; thu ngân sách ước đạt 13.828 tỷ đồng. Nhiều công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh tiếp tục được đầu tư, xây dựng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững; hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của Nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định, có mặt được cải thiện.

Các đại biểu dự hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, bất cập đó là: sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, giá trị sản xuất nhiều ngành hàng, kim ngạch xuất khẩu, thu ngân sách nhà nước sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư tuy có nhiều nỗ lực nhưng hiệu quả chưa cao. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án còn chậm. Tình trạng lấn chiếm đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, ô nhiễm môi trường, phá rừng và tàu cá vi phạm lãnh hải nước ngoài vẫn còn xảy ra nhưng chậm được xử lý dứt điểm. An ninh trật tự trên địa bàn có lúc, có nơi còn diễn biến phức tạp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng còn hạn chế; tỷ lệ kết nạp đảng viên mới không đạt chỉ tiêu đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đã tập trung thảo luận, đi đến nhất trí những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024. Theo đó, mục tiêu của tỉnh trong năm 2024 tới đây là tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh và huy động tổng hợp các nguồn lực cho đầu tư phát triển, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) khoảng 7,5% - 8%. Trong đó, tập trung triển khai Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo kế hoạch. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi đối với các thành phần kinh tế. Tiếp tục thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tập trung đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; chú trọng ứng dụng công nghệ số; phát triển giáo dục, đào tạo nhân lực, tạo việc làm; quan tâm công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, các hoạt động văn hoá, thể thao và bảo vệ môi trường; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, năm 2024 tới đây, UBND tỉnh tiếp tục giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đến từng cấp, từng ngành, địa phương gắn với trách nhiệm thực thi. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 tới đây là tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư các dự án mới để phát triển bền vững, và lãnh đạo các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở phải nỗ lực, quyết tâm hơn nữa, tạo sự chuyển biến trong công tác này. “Năm 2023, Bình Định thu hút được 73 dự án, cộng với các dự án trước đó, như vậy có nhiều dư địa phát triển kinh tế năm 2024. Qua rà soát lại và tính toán, năm 2024, UBND tỉnh phấn đấu thu hút 120 dự án đầu tư và sẽ có số giao địa chỉ cụ thể cho từng cấp, ngành và cả các các chủ đầu tư khu, cụm CN. Các địa phương cần tập trung tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động, đặc biệt là phải làm thật tốt công tác giải phóng  mặt bằng và giải quyết các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, nhà đầu tư”.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng, Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Kết luận hội nghị, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Hồ Quốc Dũng, Uỷ viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chỉ đạo các cấp uỷ đảng, chính quyền tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động đồng bộ để triển khai có hiệu quả các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII)  và các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, trong đó tiếp tục giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đến từng cấp, từng ngành, địa phương gắn với trách nhiệm thực thi. Tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi được Trung ương phê duyệt, đồng thời chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai hiệu quả quy hoạch. Tiếp tục tập trung chỉ đạo nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. Phối hợp, hỗ trợ, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đã đăng ký trên địa bàn, đặc biệt là Dự án Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định, dự án khu liên hợp gang thép và Cảng chuyên dùng Long Sơn, dự án điện gió ngoài khơi của Tập đoàn PNE… Tập trung rà soát quy hoạch, đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, nhất là các tuyến giao thông kết nối và các công trình trên các lĩnh vực y tế, giáo dục, môi trường. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, nhất là đầu tư nước ngoài; triển khai có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ tiếp cận vốn vay ưu đãi, hỗ trợ lãi suất, kích cầu tiêu dùng, tìm kiếm mở rộng thị trường.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện tốt công tác dự báo và phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thu, chi ngân sách năm 2024. Tăng cường rà soát, nắm chắc nguồn thu, kịp thời thu đúng, thu đủ vào ngân sách nhà nước; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế. Quản lý chặt chẽ chi ngân sách, bảo đảm cân đối, đúng mục đích, đúng chế độ, tiết kiệm và hiệu quả; Chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao và các sự kiện chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, nhất là chỉ đạo phối hợp tổ chức tốt Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế F1H20 gắn với các chương trình quảng bá, xúc tiến đầu tư của tỉnh. 

Chỉ đạo tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tập trung quyết liệt nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là trên lĩnh vực thu hút, triển khai các dự án đầu tư, sản xuất - kinh doanh. Kiên quyết xử lý, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, sợ sai, sợ trách nhiệm, chậm trễ… làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Đẩy mạnh công tác xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - quân sự năm 2024; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường công tác giáo dục quốc phòng.

Quang cảnh hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ cũng yêu cầu tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong thực hiện công tác dân vận. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền; triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Tăng cường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân; nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những bức xúc, kiến nghị của Nhân dân, nhất là liên quan đến các dự án trọng điểm của tỉnh.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, ngay sau Hội nghị lần thứ 15 này, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu, căn cứ vào kế hoạch, chỉ tiêu của tỉnh đặt ra trong năm 2024, khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương mình, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, những việc cần làm ngay để chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ ngay từ những ngày đầu năm, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ đặt ra cho cả năm 2024.


Tác giả: Trang Lê

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật