A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Năm 2024, Bình Định phấn đấu tăng trưởng GRDP khoảng 7,5% - 8%

(binhdinh.gov.vn) - Sáng 01/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các địa phương để đánh giá tình hình kinh tế-xã hội năm 2023, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, Lâm Hải Giang, Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thuý Vân; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Hội nghị điểm đầu UBND tỉnh

Báo cáo tại hội nghị đánh giá, năm 2023, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, nhờ đó tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Kết quả, có 18/19 chỉ tiêu phát triển KT-XH được HĐND tỉnh giao thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm địa phương (GRDP) ước tăng 7,61%. Chỉ tiêu không đạt duy nhất là Chỉ số sản xuất công nghiệp chỉ tăng 3,5% so với kế hoạch đề ra là tăng từ 7,5-7,7%.

8 chỉ tiêu UBND tỉnh giao cho các sở ngành địa phương có 5 chỉ tiêu đạt kế hoạch và 3 chỉ tiêu chưa đạt gồm: Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới. Trong năm, tỉnh Bình Định tiếp tục đầu tư hoàn thiện, xây dựng, mở rộng nhiều công trình hạ tầng trọng điểm. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; quốc phòng - an ninh được tăng cường, trật tự xã hội được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống của Nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định, có mặt được cải thiện. Công tác xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã có nhiều đổi mới theo hướng phân cấp, phân quyền, cải cách hành chính được đẩy mạnh theo hướng tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân phát triển.

Báo cáo cũng nhìn nhận, đánh giá những tồn tại, hạn chế trong phát triển KT-XH của năm 2023 như: Hoạt động sản xuất, kinh doanh, sản xuất công nghiệp, xuất khẩu… gặp nhiều khó khăn, chỉ tiêu về sản xuất công nghiệp (IIP)... chưa đạt kế hoạch cả năm. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với một số công trình, dự án còn chậm. Một số dự án đầu tư, dự án bất động sản lớn bị ngưng trệ, dừng đầu tư hoặc chậm triển khai. Công tác cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính của một số đơn vị còn tồn tại một số hạn chế, vẫn còn tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn.

Về nhiệm vụ năm 2024, UBND tỉnh xác định tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh và huy động tổng hợp các nguồn lực cho đầu tư phát triển, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) khoảng 7,5% - 8%. Trong đó, tập trung triển khai Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo kế hoạch. Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi đối với các thành phần kinh tế. Tiếp tục thúc đẩy sản xuất công nghiệp, tái cơ cấu nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; tập trung đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh; chú trọng ứng dụng công nghệ số; phát triển giáo dục, đào tạo nhân lực, tạo việc làm; quan tâm công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, các hoạt động văn hoá, thể thao và bảo vệ môi trường; tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã thảo luận, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại của năm 2023, đề ra những phương hướng, giải pháp của năm 2024 sắp tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, năm 2023, với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành, tỉnh Bình Định đã hình thành hệ thống chỉ số KT-XH và dựa vào chỉ số để chỉ đạo, điều hành. Đáng chú ý, khi điều hành bằng chỉ số, cả hệ thống chính trị có sự điều chỉnh, cấp uỷ Đảng từ tỉnh đến xã vào cuộc, đồng hành cùng UBND các cấp triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Các ngành, địa phương đã có ý thức vào cuộc quyết liệt với tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ và đã mang lại kết quả tích cực, đóng góp cho phát triển KT-XH của tỉnh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, năm 2023, có nhiều chỉ số kinh tế của tỉnh có sự đột phá, nhất là chỉ số quy mô nền kinh tế, chỉ số này cần tiếp tục giữ vững và nâng lên trong những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, nhiều chỉ số ngành nông nghiệp của tỉnh đang ở top đầu cả nước. Một thành công khác nữa là trong năm, tỉnh Bình Định đã tổ chức nhiều sự kiện đối ngoại, xúc tiến, thu hút đầu tư và từ đó đã có sức lan toả, nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước biết đến Bình Định.

Về nhiệm vụ từ nay đến cuối năm, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục hoàn thành những nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, trong đó cần lưu ý tới việc giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách. Một nhiệm vụ rất quan trọng nữa là hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, và tổ chức công bố Quy hoạch cho người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Theo Chủ tịch UBND tỉnh, khi công bố Quy hoạch tỉnh, tỉnh cũng sẽ cố gắng kết hợp công bố Quy hoạch phát triển sân bay Phù Cát, công bố toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính, công bố giá thuê đất cho các nhà đầu tư thứ cấp tại các khu, cụm công nghiệp…

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cho biết, trong tháng 12, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ làm việc với các sở, ngành, địa phương thống nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và dự án trọng điểm của năm 2024. Đồng thời, các sở, ngành liên quan, các địa phương chuẩn bị tổ chức các hoạt động đón tết, chăm lo tết cho người nghèo, cận nghèo, gia đình có công với nước trên địa bàn tỉnh; tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết để phòng chống thiên tai và tổ chức sản xuất trong vụ Đông Xuân sắp tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại và yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan khắc phục, nhất là đối với công tác cải cách thủ tục hành chính, thực thi công vụ có chuyển biến nhưng chưa thực sự đột phá, chưa linh hoạt, thậm chí còn cứng nhắc….

Hội nghị trực tuyến đến các điểm cầu địa phương

Đối với mục tiêu phát triển KT-XH năm 2024 sắp tới, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: “Định hướng năm 2024, tỉnh đã xác định rõ tăng trưởng GRDP từ 7,5 - 8%. Như vậy, chúng ta phải xây dựng các chỉ tiêu rất chi tiết, cụ thể đến từng ngành, địa phương và ở địa phương phải làm đến cấp xã. Năm 2024, tỉnh cũng bổ sung một số chỉ tiêu giao cụ thể đến cấp xã”.

Trong phát triển kinh tế, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các cấp các ngành, địa phương hỗ trợ, sớm đưa vào hoạt động các dự án đã thu hút đầu tư trong năm 2023, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến, mời gọi, phấn đấu thu hút khoảng 100 dự án đầu tư trong năm 2024. UBND tỉnh sẽ giao chỉ tiêu thu hút đầu tư cụ thể cho từng chủ đầu tư các khu, cụm công nghiệp và cấp huyện. Đối với ngành nông nghiệp, tập trung triển khai các dự án chế biến nông lâm thuỷ sản đã thu hút trong năm 2023 và thu hút thêm một số dự án mới đối với lĩnh vực này, đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp quyết liệt chống khai thác IUU.

Đối với phát triển du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn lưu ý phải tập trung phát triển, thu hút du khách quốc tế đến với tỉnh dựa trên các sự kiện thể thao quốc tế, các cuộc đua, triển lãm đã có kế hoạch tổ chức trong năm 2024, đồng thời mở các chuyến bay Charter từ nước ngoài về Bình Định và ngược lại, trong đó ưu tiên mở chuyến bay Charter đến Hàn Quốc hay Nhật Bản…

Một nhiệm vụ trọng tâm khác nữa là tiếp tục tập trung giải quyết các vấn đề về môi trường, chống lấn chiếm đất đai, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, trong đó, việc chuyển đổi số phải thể hiện rõ bằng những công việc thực tế.

Đối với công tác cải cách hành chính, việc thực thi nhiệm vụ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu: “Năm 2024, tỉnh tập trung đột phá về cải cách hành chính, đạo đức công vụ và sắp xếp vị trí việc làm theo chỉ đạo của Bộ Nội vụ. Theo đó, tỉnh củng cố lại đạo đức công vụ, sẽ xây dựng lại vị trí việc làm, tổng rà soát sắp xếp vị trí việc làm lại từ dưới xã lên đến tỉnh, xong thì sắp xếp người vào vị trí và đào tạo cho phù hợp nhưng phải làm đúng đề án vị trí việc làm mà Bội Nội vụ quy định và các bộ ngành liên quan đã xây dựng. Tỉnh sẽ xây dựng một kế hoạch tự kiểm tra đạo đức công vụ, tự thực thi đạo đức công vụ từ cấp xã trở lên; từ quý II/2024 trở đi thì tỉnh thành lập các tổ kiểm tra để bắt buộc chúng ta phải thực thi đúng, cán bộ công chức phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”.


Tác giả: Thùy Trang

Tin nổi bật Tin nổi bật