A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tập trung cao độ triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025

(binhdinh.gov.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng tại cuộc họp với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan về kiểm tra tình hình thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) và tái định cư Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định, vào chiều 30/10.

 

Quang cảnh cuộc họp

Theo báo cáo của Sở Giao thông vận tải, đến ngày 29/10, các địa phương có dự án cao tốc đi qua đã phê duyệt phương án bồi thường GPMB 741 đợt, số tiền 4.546,57 tỷ đồng; trong đó, tuyến chính phê duyệt được 11.736 hộ, diện tích 953,19 ha, đạt 100%. Các địa phương đã bàn giao cho Chủ đầu tư diện tích 934,3 ha, đạt 98%, chiều dài tuyến đạt gần 115,6 km, đạt 98%. Đối với phần Chủ đầu tư mới bàn giao bổ sung thêm diện tích bị ảnh hưởng khoảng hơn 33,8 ha, các địa phương đã hoàn thành công tác kiểm đếm, đo đạc.

Đối với công tác bố trí tái định cư, hiện có 22 trong tổng số 39 khu tái định cư hoàn thành, các khu còn lại khối lượng đạt trên 95%. Các địa phương đã quyết định giao đất tái định cư cho 885 hộ phải bố trí tái định cư, đạt 100%, và giao đất tái định cư thực địa cho 861 hộ, đạt 97,3%. Khu tái định cư mới bổ sung địa bàn Hoài Ân đang triển khai thi công và khu tái định cư mở rộng trên địa bàn Phù Mỹ đang thẩm định hồ sơ thiết kế. Các địa phương đã giải ngân 3.892,1 tỷ đồng, đạt 81,6% vốn cấp.

Bên cạnh đó, công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật, xây dựng khu cải táng và di dời mồ mả cũng đang được các địa phương đẩy nhanh tiến độ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đánh giá công tác bồi thường GPMB và tái định cư Dự án trong thời gian qua tuy có chuyển biến nhưng vẫn chưa đạt yêu cầu. Hiện nay, còn nhiều việc phải làm đối với phần diện tích chưa giải phóng. Bên cạnh đó, còn 17 khu tái định cư chưa hoàn thành và 02 khu tái định cư mới được điều chỉnh bổ sung. Các địa phương đều chưa hoàn thành công tác di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật trên tuyến chính. Thị xã An Nhơn, huyện Tuy Phước và thành phố Quy Nhơn chưa hoàn thành việc giao đất tái định cư ngoài thực địa cho hộ dân…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các địa phương tập trung cao độ triển khai công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư Dự án . Tới 15/11, phải phê duyệt toàn bộ phương án bồi thường bổ sung; đồng thời, tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, đối thoại cụ thể với từng trường hợp để vận động người dân chấp hành chủ trương, chính sách nhà nước, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB và bàn giao mặt bằng thi công. Đối với công tác tái định cư, các địa phương phải giao đất ngoài thực địa cho người dân trước ngày 10/11 tới với 24 trường hợp còn lại, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thiện các khu tái định cư. Đối với công tác di dời hạ tầng kỹ thuật, các địa phương phải hoàn thành trước ngày 15/11, riêng thành phố Quy Nhơn hoàn thành trước ngày 30/11.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu Ban Quản lý dự án 2 và Ban Quản lý dự án 85 đẩy nhanh tiến độ thi công ở phần diện tích đã giải phóng xong; phối hợp làm việc với Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam để sớm có văn bản thỏa thuận nộp tiền trồng rừng thay thế để làm cơ sở cho UBND tỉnh phê duyệt chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định đối với mỏ vật liệu; chủ động phối hợp khảo sát các mỏ vật liệu ở những vị trí thuộc quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản đã được cấp thẩm quyền phê duyệt để kịp thời đáp ứng tiến độ thi công Dự án.

Sở Giao thông vận tải tăng cường công tác phối hợp với địa phương, đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền nhằm đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án;  rà soát, tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh tiếp tục kiến nghị các vướng mắc tồn tại phát sinh trong quá trình triển khai dự án vượt quá thẩm quyền giải quyết của địa phương; kiểm tra đôn đốc, theo dõi nắm bắt tình hình triển khai công tác bồi thường GPMB của các địa phương, kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất giải quyết các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Các sở, ngành có liên quan tập trung phối hợp, hỗ trợ các địa phương, đơn vị có liên quan giải quyết các công việc có liên quan đến dự án, theo lĩnh vực quản lý ngành và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho địa phương để tạo điều kiện cho các địa phương triển khai thực hiện; trường hợp vượt quá thẩm quyền kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện./.

 


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật