A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội khảo sát nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng, đất trồng lúa tại Bình Định

(binhdinh.gov.vn) - Chiều 16/5, tại thị xã Hoài Nhơn, đoàn công tác Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, do đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn, đi khảo sát nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng, đất trồng lúa từ hai vụ trở lên của Dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, trên địa bàn tỉnh Bình Định (gọi tắt là Dự án).  Về phía tỉnh Bình Định có các đồng chí: Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan; đại diện lãnh đạo UBND thị xã Hoài Nhơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng (bên trái) báo cáo nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng, đất trồng lúa từ hai vụ trở lên của tỉnh Bình Định.

Ngày 11/7/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 273/NQ-UBTVQH15 về chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa hai vụ trở lên của Dự án. Theo đó, diện tích chuyển mục đích sử dụng đất rừng và đất trồng lúa hai vụ trở lên của Dự án: đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên là 331,48 ha; đất rừng phòng hộ 32,60 ha và đất trồng rừng sản xuất 481,34 ha. Diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án là 158,05 ha.

Kết quả đo đạc diện tích đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của tỉnh Bình Định đều tăng so với Nghị quyết số 273/NQ-UBTVQH15. Cụ thể: Diện tích đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên là 420,44 ha, tăng 88,95 ha; diện tích đất rừng phòng hộ là 37,96 ha, tăng 5,36 ha; đất rừng sản xuất là 632,61 ha, tăng 151,27 ha. Diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án là 250,31 ha, tăng 92,26 ha.

Riêng đối với Dự án tuyến Hoài Nhơn - Quy Nhơn, diện tích đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên tăng  35,68 ha; diện tích đất rừng phòng hộ tăng 17,96 ha; đất rừng sản xuất tăng 82,51 ha; diện tích rừng chuyển mục đích sử dụng để thực hiện Dự án tăng 50,82 ha.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cho biết: Thực hiện Dự án theo Nghị quyết số 273/NQ-UBTVQH15, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát, đưa các dự án vào Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất hằng năm, trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; đảm bảo đủ cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện dự án. Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác với diện tích 158,05 ha.

Trong thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, sở, ban, ngành liên quan khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư để bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án (Ban Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án 85); đồng thời, thường xuyên theo dõi, nắm bắt và kịp thời giải quyết các kiến nghị của chủ đầu tư, trong đó có việc chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng, đất trồng lúa từ hai vụ trở lên. Đến nay, 10/10 mỏ đất với trữ lượng 7,87 triệu m3 được UBND tỉnh xác nhận khai thác, HĐND tỉnh thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng; 17 mỏ cát, 8 mỏ đá và 13 vị trí bãi đổ thải được hoàn thành thủ tục, cơ bản đảm bảo nhu cầu của Dự án.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đề nghị Ủy ban Kinh tế của Quốc hội xem xét, thống nhất báo cáo Quốc hội thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước từ hai vụ trở lên của Dự án để tỉnh có cơ sở triển khai thực hiện Dự án theo đúng quy định.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn (bìa trái) khảo sát thực địa tại mỏ đất TDHN26.

Qua kiểm tra, khảo sát thực địa tại mỏ đất TDHN26 (phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn ghi nhận những nỗ lực của UBND tỉnh Bình Định, đơn vị tư vấn, chủ đầu tư trong phối hợp triển khai các phần việc liên quan phục vụ thi công dự án, trong đó có công tác rà soát, đánh giá nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa trên địa bàn; đồng thời, lưu ý tỉnh Bình Định rà soát lại các khu tái định cư, bãi đổ thải phục vụ thi công dự án, tránh ảnh hưởng đến rừng, đất rừng và đất trồng lúa.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn ghi nhận kiến nghị của tỉnh Bình Định và sẽ tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua chủ trương về việc điều chỉnh tăng diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa, nhằm đáp ứng yêu cầu triển khai thi công Dự án./.


Tác giả: Kim Loan

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật