|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 10/9/2023, UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 56/2023/QĐ-UBND Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Ảnh minh hoạ

Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Định quy định về việc quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Định, bao gồm: a) Công trình ghi công liệt sĩ: Nghĩa trang liệt sĩ; Đài tưởng niệm liệt sỹ; Đền thờ liệt sỹ; Nhà bia ghi tên liệt sỹ. b) Mộ liệt sĩ: (Nơi an táng thi hài, hài cốt của liệt sỹ).

Các công trình ghi công liệt sĩ được xếp hạng di tích cấp tỉnh trở lên không thuộc đối tượng điều chỉnh của Quy chế này.

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện), UBND các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Định.

UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh; đồng thời trực tiếp quản lý Nghĩa trang liệt sĩ thành phố Quy Nhơn và Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh (nếu có).

UBND cấp huyện thống nhất quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn huyện. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý công trình ghi công liệt sĩ và mộ liệt sĩ trên địa bàn cấp huyện; đồng thời trực tiếp quản lý các công trình ghi công liệt sĩ và Nghĩa trang liệt sĩ cấp huyện.

UBND cấp xã quản lý trực tiếp công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn xã theo phân cấp của UBND cấp huyện.

Kinh phí tôn tạo, nâng cấp, sửa chữa, chăm sóc, quản lý các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ thực hiện theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công và Pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

Quyết định số 56/2023/QĐ-UBND ngày 10/9/2023 của UBND tỉnh có hiệu lực kể từ ngày 25/9/2023.

Quyết định số 385/QĐ-UBND ngày 02/7/2008 của UBND tỉnh Bình Định về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Bình Định hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành./.


Tác giả: Kim Loan

Tin liên quan

Tin nổi bật Tin nổi bật