A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội

(binhdinh.gov.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 4298/UBND-TH chỉ đạo giải quyết một số vấn đề liên quan đến công tác quản lý, xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội.

Các trường hợp lấn chiếm, xây dựng nhà trái phép ở Khu kinh tế Nhơn Hội. Ảnh minh họa

Về vấn đề này, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện: Phù Cát, Tuy Phước, Vân Canh chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế xử lý dứt điểm các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn và hoàn thành việc cưỡng chế, tháo dỡ trong tháng 09/2022; đồng thời, đối với các trường hợp phát sinh hoàn chỉnh hồ sơ đảm bảo tính pháp lý và thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ trước hoàn thành ngày 31/12/2022.

UBND thành phố Quy Nhơn và UBND các huyện: Phù Cát, Tuy Phước, Vân Canh chỉ đạo UBND các xã có địa giới hành chính thuộc phạm vi quy hoạch Khu kinh tế Nhơn Hội tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tuyên truyền và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời, thực hiện cưỡng chế ngay các hành vi vi phạm lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép khi mới bắt đầu. Nếu trường hợp để xảy ra các hành vi lấn chiếm đất đai, xây dựng nhà, công trình trái phép thì người đứng đầu các đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm trước cấp trên; đồng thời xem xét trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan theo quy định.

Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội tiếp tục được thực hiện nhiệm vụ cho đến ngày 31/12/2023. Về kinh phí hỗ trợ hoạt động của Tổ công tác: giao Ban Quản lý Khu kinh tế làm việc, thống nhất với Sở Tài chính, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

Ban Quản lý Khu kinh tế rà soát, đề xuất kiện toàn Ban chỉ đạo xử lý các trường hợp lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn Khu kinh tế Nhơn Hội, báo cáo UBND tỉnh.

Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các nội dung nêu trên, báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, thực hiện.


Tác giả: Thùy Trang

Tin nổi bật Tin nổi bật