|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Không xếp loại mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với các trường hợp tái phạm việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn nhiều lần trong năm 2023

(binhdinh.gov.vn) - Đó là nội dung được UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh trong Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Bình Định năm 2023 vừa được ban hành hành tại Quyết định số 4510/QĐ-UBND ngày 29/12/2022.

Một trong những nội dung mới của Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh năm 2023 đó là việc đề ra 28 chỉ tiêu gắn với 27 nhiệm vụ cụ thể thuộc 7 lĩnh vực của công tác cải hành chính, trong đó có nhiều nội dung, nhiệm vụ nhằm tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 và Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ, như: (i) ban hành Quy định và Bộ Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh phù hợp với Bộ Chỉ số của Bộ Nội vụ và thực tiễn công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, (ii) Ban hành “Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định phục vụ cho hoạt động chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh”, (iii) Đề án thực hiện kết nối trao đổi thông tin giữa cơ quan Thuế và cơ quan Đăng ký đất đai. (vi) Ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện thí điểm chỉ nhận hồ sơ trực tuyến…

Đề tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện tinh thần, thái độ làm việc thân thiện, chu đáo, tận tình, coi người dân, doanh nghiệp như khách hàng. Nghiêm cấm hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà người dân, doanh nghiệp; nếu có phát hiện thì phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định. Chủ động, tích cực nắm bắt tình hình, gặp gỡ, đối thoại, trao đổi với doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh để hỗ trợ đơn vị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị mở rộng sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân có nhiều nỗ lực, cố gắng, đổi mới, sáng tạo trong công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính. Không xếp loại mức độ hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với các trường hợp đã có nhắc nhở, chấn chỉnh về việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn trong năm 2022 nhưng chậm chuyển biến, tiếp tục tái phạm nhiều lần trong năm 2023.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nội vụ kết quả thực hiện hàng quý, 06 tháng, cuối năm theo quy định; trong đó lưu ý, đánh giá thật cụ thể tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch.

UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ trong việc nâng cao hiệu quả công tác theo dõi, đánh giá hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương gắn với công tác đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng trong năm 2023, nhất là đối với hành vi giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hạn./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin nổi bật Tin nổi bật