A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phấn đấu cấp “tài khoản định danh điện tử mức độ 2” cho 30% người dân đủ điều kiện cấp căn cước công dân của tỉnh trong năm 2022 và cơ bản hoàn thành 100% trong năm 2023

(binhdinh.gov.vn) - Đó là chỉ tiêu được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công văn số 5733/UBND-KSTT ngày 04/10/2022 về một số vấn đề liên quan đến việc cấp, sử dụng “tài khoản định danh điện tử mức độ 2” trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet)

Để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả và sớm hoàn thành chỉ tiêu nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể, địa phương trên địa bàn tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Phòng PC06) và Công an các huyện, thị xã, thành phố đăng ký danh sách tập trung để thực hiện cấp “tài khoản định danh điện tử mức độ 2” cho 100% cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị; đồng thời, chỉ đạo, quán triệt việc gương mẫu sử dụng và tuyên truyền, hướng dẫn người thân, bạn bè sử dụng “tài khoản định danh điện tử mức độ 2” để thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân và Công an cùng cấp đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân trên địa bàn sớm hoàn thành việc đăng ký “tài khoản định danh điện tử mức độ 2” theo tiến độ nêu trê; Ban Thường vụ tỉnh đoàn chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, vận động 100% đoàn viên thanh niên đăng ký, sử dụng “tài khoản định danh điện tử mức độ 2” để thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì xây dựng tài liệu hướng dẫn việc sử dụng “tài khoản định danh điện tử mức độ 2” để thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công của tỉnh và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai tuyên truyền rộng rãi tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã, tại các địa điểm công cộng, địa bàn khu dân cư trên địa bàn tỉnh để người dân nắm bắt thông tin, hưởng ứng thực hiện.

Theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử thì “tài khoản định danh điện tử mức độ 2” được cung cấp trên ứng dụng VneID của Bộ Công an (cài đặt trên điện thoại thông minh, máy tính bảng) có giá trị tương đương như việc xuất trình thẻ căn cước công dân và có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân (như: thẻ bảo hiểm y tế, chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông, giấy phép lái xe, mã số thuế hoặc giấy tờ tùy thân khác…) đã được cập nhật, đồng bộ vào “tài khoản định danh điện tử mức độ 2” để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.

Ngoài ra, “tài khoản định danh điện tử mức độ 2” cũng là tài khoản để công dân sử dụng, đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh để nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến (thường gọi là dịch vụ công trực tuyến) và thực hiện các giao dịch dân sự trực tuyến khác (thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội, y tế…).

Vì thế, việc đăng ký, sử dụng “tài khoản định danh điện tử mức độ 2” đang là vấn đề hết sức cần thiết và mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho người dân, cần được đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhằm giúp Nhân dân của tỉnh sớm thụ hưởng các dịch vụ được triển khai, cung cấp từ kết quả thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” phê duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06)./.


Tác giả: Dũng Linh

Tin nổi bật Tin nổi bật