|
  • :
  • :
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh

(binhdinh.gov.vn) - Ngày 20/12/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 82/2022/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quy định một số chính sách thu hút và ưu đãi đối với bác sĩ, dược sĩ giai đoạn 2016 - 2021 ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 01/10/2015 của UBND tỉnh.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định một số chính sách thu hút và ưu đãi áp dụng đối với bác sĩ, dược sĩ được tuyển dụng, tiếp nhận và đang công tác tại các cơ quan quản lý nhà nước về y tế, các cơ sở y tế công lập, các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế và các đơn vị sự nghiệp công lập khác có sử dụng bác sĩ, dược sĩ thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh (sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị của tỉnh), được phân loại theo các nhóm sau:

1. Nhóm 1

a) Trường Cao đẳng Y tế;

b) Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; Bệnh viện Tâm thần;

c) Trung tâm Pháp y;

d) Trung tâm Y tế các huyện: An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh;

đ) Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có sử dụng bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học;

e) Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, gồm:

- Trạm Y tế các xã, thị trấn thuộc các huyện: An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh;

- Trạm Y tế các xã thuộc huyện Hoài Ân: Ân Sơn, Bok Tới, Đắk Mang;

- Trạm Y tế xã Vĩnh An thuộc huyện Tây Sơn;

g) Trạm Y tế xã đảo Nhơn Châu thuộc thành phố Quy Nhơn.

2. Nhóm 2

a) Khối Văn phòng Sở Y tế, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố;

b) Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn;

c) Các Trung tâm: Kiểm soát bệnh tật, Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm, Giám định Y khoa;

d) Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố (trừ các huyện quy định tại điểm d khoản 1 Điều này);

đ) Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn (trừ các xã, thị trấn quy định tại điểm e và điểm g khoản 1 Điều này).

3. Nhóm 3

a) Bệnh viện Mắt;

b) Bệnh viện Đa khoa tỉnh.”.

Quyết định số 82/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2023./.


Tác giả: Kim Loan

Tin nổi bật Tin nổi bật